Aksje Norge

Gjennom å bruke Pindena påmeldingssystem har det blitt enklere for stiftelsen å markedsføre arrangementer.

AksjeNorge bruker påmeldingslenken i forbindelse med arrangementer rundt omkring i Norge. Jeg liker at løsningen er brukervennlig og lett forståelig. Gjennom å bruke Pindena påmeldingssystem har det blitt enklere for stiftelsen å markedsføre arrangementer. Stadig flere melder seg på og systemet gjør det mulig for en liten organisasjon å håndtere et stort antall påmeldte med alt arbeidet det inkluderer. Samarbeidspartnere av arrangementene er også fornøyd med løsningen, hvor flere nå henviser rett til AksjeNorges påmelding i stedet for egne løsninger.

Lene M. Refvik

Pindena AS 2017