Heidi Martens-Lea

Heidi Martens-Lea

Heidi er Key Account Manager i Pindena og har ansvar for å følge opp kunder.

I tillegg er Heidi en potet som fakturerer, har opplæring, webinar, kurs og support, jobber med sikkerhet og utvikling, samt prosjektstyring og onboarding.