EHF-ordre

EHF i Pindena Påmeldingssystem

Elektronisk handelsformat (EHF) gjør det mulig med standardisert, elektronisk kommunikasjon mellom økonomisystemer.

Pindenas mål

Vårt mål er å automatisere påmeldingsprosessen så mye som mulig, og vi har derfor implementert EHF som en EHF-ordre i Pindena Påmeldingssystem.

Enklere betalingsprosess med EHF-ordre og Pindena Påmeldingssystem

Betaling via faktura

 • Når deltageren registrerer seg og vil betale med faktura, så sendes EHF-ordre direkte til ditt regnskapssystem.
 • Ditt regnskapssystem sender da automatisk ut faktura.
 • Om nødvendig, så kan ditt regnskapssystem sende ut purringer direkte.


Betaling via kort

 • Når deltageren betaler direkte med kort, sendes en kvittering som en EHF-ordre direkte til ditt regnskapssystem.
 • Betalingen er dermed i regnskapet, og du trenger ikke tenke mer på det.


Hvorfor lønner det seg med EHF via Pindena?

 • Betalingene går rett inn i regnskapssystemet.
 • Du trenger ikke tenke på frister.
 • Du trenger ikke tenke på purringer.
 • Du trenger ikke bruke tid på å sende faktura.
 • Som konferanseansvarlig er dette et punkt du da ikke trenger å bekymre deg for.
 • Hold kurs, seminar, konferanser og lignende, uten at det skal være et problem med betaling fra deltagere.

Hvorfor ikke sende EHF-faktura direkte fra påmeldingssystemet?

Hvis påmeldingssystemet sender EHF-faktura direkte til kundene (ikke via regnskapssystemet), må regnskapsavdelingen avstemme manuelt i regnskapssystemet - fordi regnskapssystemet ikke kjenner til underlaget for innbetalingene. 

Vårt mål er å automatisere påmeldingsprosessen, gjennom å fjerne manuelt arbeid – derfor fraråder vi denne framgangsmåten.

Slik fungerer EHF-ordre

Med en gang det registreres en påmelding så sendes denne direkte til regnskapssystemet som en EHF- ordre. Hvis ordren er forhåndsbetalt med kort, så ligger det informasjon om det. Hvis ordren i stedet skal generere en faktura, transformerer regnskapssystemet EHF-ordren til en EHF-faktura og sender den via sitt EHF-aksesspunkt.

Når kundenes fakturabetalinger kommer inn på bankkonto, vil KID-avstemmingen automatisk avstemme innbetalinger og regnskapet er oppdatert. I samme øyeblikk som en faktura registreres som betalt anbefaler vi også å gi påmeldingssystemet beskjed om dette, slik at det også er oppdatert. Alt dette skjer automatisk uten manuell jobb - slik at du kan stole på tallene.

Bakgrunnsinformasjon om EHF

EHF Ordre - en global standard

EHF Ordre erstatter proprietære ordre integrasjoner med en vedtatt norsk og europeisk standard for ordre. Alle moderne regnskapssystemer bør kunne ta imot denne standarden da dette er fremtiden. Om regnskapet ditt ikke støtter denne standarden kontakt din leverandør av regnskapssystem og fortell at du ønsker støtte for dette for å henge med i utviklingen.

Elektronisk handelsformat (EHF) gjør det mulig med standardisert, elektronisk kommunikasjon.

Følges standarden, vil dokumenter kunne leses inn i leverandørens datasystem selv om systemene er ulike. Virksomhetene unngår dermed dyre én-til-én-integrasjoner mellom ulike datasystemer.

Det Europeiske formatet kalles PEPPOL BIS. EHF formatet er kompatibelt med formatet BIS. Så om du tilpasser dine systemer til EHF-standarden, vil du kunne kommunisere med virksomheter som følger BIS-standarden også. Målet med både EHF og BIS, er standardisering av prosesser og meldingsinnhold på tvers av landegrenser.

Pindena AS 2017