Hvordan holde en evaluering av deres webinar via Pindena Påmeldingssystem?

For mange er det kanskje et komplett ny opplevelse å nå måtte holde webinar. Å gjøre et kurs som man kanskje før har følt seg avhengig av nærhet eller øyekontakt, om til noe man holder på sitt hjemmekontor, online, med mange seere, uten at man kan få blikkontakt. 

Etter at dere holder webinar kan det hende det er lurt å be deltagere om å delta på en evaluering. Dette er jo vanlig i en ordinær kurs setting, og bør derfor ikke glemmes i online kurs setting.

Forslag til spørsmål:

  • Opplevde du programmet vi benyttet [navn på program], som enkelt å benytte? 
  • Opplevde du at kursholder hadde nok tekniske ferdigheter for webinar?
  • Opplevde du at chatten i webinaret var; i veien, nyttig, urelevant.
  • Er det noe du ønsker vi skal gjøre annerledes på fremtidige webinar?

En spørreundersøkelse, evaluering, kan holdes på flere måter i Pindena Påmeldingssystem.

  • ikke anonym
  • delvis anonym
  • helt anonym

Lykke til med å holde spørreundersøkelser og evaluering i tilknytning til deres webinar. Les mer i våre relevante FAQ artikler: