Importer og utskrifter

Det er i systemet enkle muligheter for å importere deltagere til et aktivitet, samt å eksportere de som har meldt seg på.
Begge funksjoner benytter Excel-fil.

Utført import av deltagere

  • Det er viktig at Excel-filen har samme kolonnenavn som feltene har i skjema. Dette gjelder særlig fornavn, etternavn, mobil og epost. Disse feltene må stå likt slik dere har skrevet det i skjema.
  • Å importere en stor deltagerliste, gjør det smidig slik at man kan sende invitasjoner til alle disse deltagerne.
  • Les FAQ her om import.

Hent ut eksport av deltagerlister

  • Deltagerlistene kan vise alle ulike statuser som deltagerne har, ellers dere kan velge at kun en status skal eksporteres.
  • I Excel-filen vil dere da få ut all informasjonen som blir vist i deltagerlisten.
  • Les FAQ her om eksport.