Import og utskrifter

Det er i systemet enkle muligheter for å importere deltagere til et aktivitet, samt å eksportere de som har meldt seg på. Begge funksjoner benytter Excel-fil.

Utfør import av deltagere

  • Det er viktig at Excel-filen har samme kolonnenavn som feltene har i skjema. Dette gjelder særlig fornavn, etternavn, mobil og epost. Disse feltene må stå likt slik dere har skrevet det i skjema.
  • Med mulighet for å importere en stor deltagerliste blir det smidig å sende invitasjoner til alle disse deltagerne.
  • Les FAQ her om import.

Hent ut eksport av deltagerlister

  • Eksporter komplett deltagerliste uavhengig av hvilken status deltagerne har, eller benytt filtrer for å velge status(er) som skal eksporteres.
  • I Excel-filen vil dere da få ut all informasjonen fra påmeldingsskjemaet.
  • Les FAQ her om eksport.