INVITASJON

Etter du har laget ditt påmeldingsskjema slik du ønsker, så er det på tide å invitere deltagere!

Du sender enkelt ut invitasjoner til deltagere via e-post og SMS. Deltagerne kan da velge å melde seg på eller avslå invitasjonen. Du kan selv utforme invitasjonseposten både ved å bruke valgfri tekst og å benytte koder som kan knytte invitasjonen til hver spesifikk mottager.

Lage påmeldingsskjema

Du har stor frihet når det gjelder utformingen; velg hvilke felter som skal vises, felttype, hva feltene skal hete, rekkefølge og hjelpetekster, for å nevne noe. Legg til valgfri bilder, tekst, kart og lignende.

Integrer på eksisterende hjemmeside med iframes

Med bruk av iframes kan du enkelt integrere et påmeldingsskjema direkte på bedriftens eksisterende nettsider.

Kommunikasjon med deltagere

Gjør det enkelt å kommunisere direkte med deltagere i forkant av events og arrangementer. Systemet sender e-post og SMS når du ønsker, enten det er invitasjoner, automatiske bekreftelser, påminnelser eller andre relevante beskjeder.