INVITASJON

Når ditt påmeldingsskjema er klart, er det på tide å invitere deltagere! Du sender enkelt ut invitasjoner via e-post eller SMS, og deltagerne kan velge å melde seg på eller avslå. Du kan selv utforme invitasjonen, gjerne med en kombinasjon av valgfri tekst og definerte koder som knytter invitasjonen til hver spesifikke mottager.

Lage påmeldingsskjema

Du har stor frihet når det gjelder utformingen. Velg aktuelle felter, felttype, hva feltene skal hete, rekkefølge og hjelpetekster, for å nevne noe. Legg til valgfrie bilder, tekst, kart og lignende.

Integrer på eksisterende hjemmeside med iframes

Med bruk av iframes kan du enkelt integrere et påmeldingsskjema direkte på bedriftens eksisterende nettsider.

Kommunikasjon med deltagere

Gjør det enkelt å kommunisere direkte med deltagere i forkant av events og arrangementer. Systemet sender e-post og SMS når du ønsker, enten det er invitasjoner, automatiske bekreftelser, påminnelser eller andre relevante beskjeder.
Integrer med feks SendGrid for muligheten til å se statistikk på alle mottagere av e-post, om epostadressen er feil og lignende.