Logg inn i Pindena Påmeldingssystem.

  • For å logge inn må du gå inn via deres unike url. Det er som regel: firmanavn.pameldingssystem.no.
  • Om du ikke finner siden med en gang, kan det være grunnet at det er benyttet forkortelser. Om du fortsatt ikke finner korrekt side, kontakt noen i din bedrift som du vet har tilgang og informasjon om Pindena.
  • Husk alltid å sjekk at du har riktig URL.
  • Alle våre kunder med vårt domene har HTTPS.
  • Får du det fortsatt ikke til? Se FAQ her.

Får du ikke logget inn, men er på riktig side?

Om du ikke får logget inn i Pindena Påmeldingssystem, så kan det være at du skriver inn feil passord. Trykk på «Glemt passord» funksjonen, eller kontakt noen som er bruker i systemet som kan gi deg nytt passord.

Merk: om det ikke er ditt firma sitt navn som står foran .pameldingssystem.no, så hjelper det IKKE å be om nytt passord. Da er du fortsatt på feil side.

«Jeg prøver å logge inn for å teste Pindena». Da behøver du en prøveløsning, meld deg på her for å få prøve systemet.

Skal du melde deg på noe? Da er du på helt feil side! Sjekk din invitasjon på nytt og finn korrekt link.