Har du problemer med å logge inn?

Har du problemer med å logge inn?

For å logge inn må du gå inn via deres unike url. Det er som regel: firmanavn.pameldingssystem.no.
Det kan også være benyttet forkortelser.

  • Husk alltid å sjekk at du har riktig URL.
  • Alle våre kunder med vårt domene har HTTPS.
  • Se eventuelt i vår FAQ her.
  • Finner du fortsatt ikke korrekt side? Kontakt noen i din bedrift som du vet har tilgang og informasjon om Pindena.

Får du ikke logget inn, men er på riktig side?

Om du ikke får logget inn i Pindena Påmeldingssystem, så kan det være at du skriver inn feil passord. Trykk på «Glemt passord» funksjonen, eller kontakt noen som er bruker i systemet som kan gi deg nytt passord. Merk: om det ikke er ditt firma sitt navn som står foran .pameldingssystem.no, så hjelper det IKKE å be om nytt passord. Da er du fortsatt på feil side. «Jeg prøver å logge inn for å teste Pindena». Da behøver du en prøveløsning, meld deg på her for å få mulighet til å prøve systemet.