PÅMELDING

Etter at du har sendt ut invitasjoner til deltagere, så begynner de å melde seg på!

I påmeldingsskjema så kan du velge om man skal få lov til å melde på en ekstradeltager, som sin partner eller kollega. Du kan også velge om det skal være en spesifikk dato og klokkeslett som påmeldingsfrist, og at man ikke får melde seg på etter dette. Som ansvarlig så har du hele tiden full oversikt over de påmeldte, og kan følge med både på e-post, deltagerliste og deltagerrapport.

Gruppepåmelding

Det er enkelt å melde på flere personer samlet, og du kan la deltagere melde på for eksempel kollegaer til arrangementet. Sett en grense for hvor mange ekstra deltagere hver deltager kan melde på.

Ubegrenset antall

Du kan arrangere så mange arrangementer du bare vil uten at det koster deg noe ekstra. Vi setter ingen begrensninger – heller ikke på antall deltagere.