Spørreundersøkelser og evalueringer

Spørreundersøkelser og evalueringer

Pindena Påmeldingssystem ønsker å møte ditt behov med spørreundersøkelse / evaluering i forbindelse med dine aktiviteter.

Tilbakemeldinger er viktig

Dersom du ønsker å få tilbakemeldinger på et av dine kurs eller arrangement, kan du opprette en spørreundersøkelse / evaluering knyttet til dette kurset. Denne kan da være knyttet til aktiviteten, slik at kun de som deltok på dette kurset / arrangementet får anledning til å svare.

Spørreundersøkelse med anonyme svar

Ved å lage spørreundersøkelsen i Pindena og deretter sende / legge ut link til denne eksternt, vil du få en helt anonym undersøkelse, selvsagt med forbehold om at du ikke ber om navn og kontaktinformasjon i selve spørreskjemaet. 

Ingen begrensning på antall spørreundersøkelser

Det er ingen begrensning på hvor mange spørreundersøkelser du kan opprette. Det er heller ingen begrensning på antall respondenter.

Tips om spørreundersøkelsen

  • Du kan enkelt eksportere svarene fra spørreundersøkelsen og jobbe videre med dem i Excel.
  • Spørreundersøkelsen kan enten bli besvart av deltagere fra en aktivitet / et arrangement, eller de besvares av respondenter som blir importert.
  • Spørreundersøkelsen kan også besvares av alle som mottar en link, eller denne linken kan eventuelt også legges ut på din egen nettside.