Spørreundersøkelser og evalueringer

Spørreundersøkelser og evalueringer

Bruk spørreundersøkelse til å samle informasjon før et arrangement, eller bruk det til å evaluering i etterkant. Et nyttig verktøy for å lage bedre arrangement.

Tilbakemeldinger er viktig

Dersom du ønsker å få tilbakemeldinger på et kurs eller arrangement, kan du opprette en spørreundersøkelse. Med noen tastetrykk kan du importere deltagere som har deltatt på arrangementet og invitere de til å gjennomføre en evaluering.
Du står fritt til å velge om en spørreundersøkelse skal være knyttet til et arrangement eller ikke. Spørreundersøkelsen kan benyttes som quiz, evaluering og undersøkelse og gir deg en statistikk som du kan se som graf eller eksportere til Excel-fil.

Spørreundersøkelse med anonyme svar

Ved å lage spørreundersøkelsen i Pindena og deretter dele linken eksternt, vil du få en helt anonym undersøkelse, selvsagt med forbehold om at du ikke ber om navn og kontaktinformasjon i selve spørreskjemaet. 

Ingen begrensning på antall spørreundersøkelser

Det er ingen begrensning på hvor mange spørreundersøkelser du kan opprette. Det er heller ingen begrensning på antall respondenter.

Tips om spørreundersøkelsen

  • Du kan enkelt eksportere svarene fra spørreundersøkelsen og jobbe videre med dem i Excel.
  • Spørreundersøkelsen kan enten bli besvart av deltagere fra en aktivitet / et arrangement, eller de besvares av respondenter som blir importert.
  • Spørreundersøkelsen kan også besvares av alle som mottar en link, eller denne linken kan eventuelt også legges ut på din egen nettside.