Sett grenser – si ifra!

Sett grenser – si ifra!

Terningkast seks. Vi er 102 prosent avhengige av et bookingsystem som er brukervennlig: I vårt tilfelle gjelder det å spare kunden for tid i en hektisk jobbhverdag og at vi selv opplever topp service hos Pindena.

Bjørn Smith-Hald, «Si ifra!»-undervisningsopplegg. Innlandet og Viken fylkeskommuner

Si ifra! er en kampanje om trafikksikkerhet rettet mot unge, gjerne 2 VGS elever. Bjørn Smith Hald har holdt på i nesten 20 år i Sørøst Norge. Smith-Hald og flere prosessledere drar rundt på videregående skoler for å holde foredrag om trygg trafikk. For å reise rundt på de ulike skolene, så benytter de Pindena Påmeldingssystem for å føre en booking kalender. 

Dette er en kunde som har valgt å sette all drift av påmelding til Pindena. Pindena lager alle grupper og aktiviteter og gjør alt klart for kunden. Dette har de i hovedsak valgt å gjøre fordi det er tidsbesparende, og de mener da slipper de å lære seg systemet. En ansatt i Pindena gjør uansett arbeidet med å sette opp alt klart, mye raskere enn en som er i systemet en sjelden gang.

 

Det tekniske

Si ifra! har en Premium lisens. De valgte tidlig å be om en tilpasning i kalenderfunksjonen. Noe av hovedgrunnen til dette var nok slik at det kunne være delt opp i 2 grupper som holdt foredrag på ulike skoler, dette var grunnet at de tidligere kunne ha foredrag på 2 skoler hver dag. I dag er dette gjort slik at det kun er 1 skole pr dag, men da har de fortsatt muligheten om ting skal endre seg igjen. 

 

Påmelding

Ved å følge kalenderen, så er det lærer/rektor som melder på sin klasse for et foredrag. Her velger de da først av tilgjengelige datoer i deres fylke, og de kan også deretter legge inn ønsket tid i et tekstfelt. Etter at man har fullført sin påmelding, vil det vises i kalenderen hvilken skole som har booket seg den dagen ved at rubrikken går fra grønn til rød.

De har et skjema som er enkelt å fylle ut, hvorav feltet «Skole» er det som vises i kalenderen. De har også inkludert «Samtykke» feltet, som ble en viktigere del av påmelding etter nye regler i 2018.

 

Erfaring

Smith-Hald er grunnlegger og leder av Si ifra!, mener selv at ved å gjøre det slik de har det nå, så sparer de mye tid, og de vet alt er på stell.

“Terningkast seks. Vi er 102 prosent avhengige av et bookingsystem som er brukervennlig: I vårt tilfelle gjelder det å spare kunden for tid i en hektisk jobbhverdag og at vi selv opplever topp service hos Pindena.”

Bjørn Smith-Hald, «Si ifra!»-undervisningsopplegg. Innlandet og Viken fylkeskommuner.”