Spørreundersøkelser og evalueringer

Pindena Påmeldingssystem ønsker å møte ditt behov med spørreundersøkelse / evaluering i forbindelse med dine aktiviteter.

Tilbakemeldinger er viktig

Om du har et kurs du ønsker å vite tilbakemeldinger på, så kan du opprette en spørreundersøkelse / evaluering. Den kan da være knyttet til aktiviteten, slik at kun de som deltok på kurset får lov til å svare.

Anonyme svar

Ved å lage spørreundersøkelsen i Pindena og så sende / legge ut link eksternt, vil du få en helt anonym undersøkelse – så lenge man ikke ber om navn og kontaktinformasjon i skjemaet.  

Ingen begrensning på antall

Det er ingen begrensning på hvor mange spørreundersøkelser du kan opprette. Det er heller ingen begrensning på antall respondenter.

Del spørreundersøkelsen

Eksporter svarene og jobb med de i Excel.

  • Spørreundersøkelsen kan enten bli besvart av deltagere fra en aktivitet.
  • Eller besvart av respondenter som blir importert.
  • Kan også besvares av alle som mottar en link, og linken kan feks legges ut på din egen nettside.