Spørreundersøkelser og evalueringer

Pindena Påmeldingssystem ønsker å møte ditt behov med spørreundersøkelse / evaluering i forbindelse med dine aktiviteter.

Tilbakemeldinger er viktig

Om du har et kurs du ønsker å vite tilbakemeldinger på, så kan du opprette en spørreundersøkelse / evaluering. Den kan da være knyttet til aktiviteten, slik at kun de som deltok på kurset, får lov til å svare.

Anonyme svar

Del spørreundersøkelsen

Eksporter svarene og jobb med de i Excel.

  • Spørreundersøkelsen kan enten bli besvart av deltagere fra en aktivitet.
  • Eller besvart av respondenter som blir importert.
  • Kan også besvares av alle som mottar en link, og linken kan feks legges ut på din egen nettside.

Ingen begrensning på antall

I Premium er det ingen begrensning på hvor mange spørreundersøkelser du kan opprette. Det er heller ingen begrensning på antall respondenter.