10 gode grunner til å bytte ut Excel med et påmeldingssystem

10 gode grunner til å bytte ut Excel med et påmeldingssystem

Publisert: 28.03.2023

En arrangør peker på en Excelliste med en penn.

De aller fleste har programmet Excel tilgjengelig og bruker det kanskje daglig eller ukentlig. Regneark i Excel er veldig fint for å holde oversikt, men det gir deg ingen ekstra hjelp utover å ha en liste hvor du kan oppsummere.

Lister til hvert til sitt bruk

Selv om en liste over deltagere i Excel vil gi deg en viss kontroll, så er ikke Excel laget for å håndtere deltagere. Trenger du en oppsummering, så er det helt topp. Men utover dette får du ingen hjelp til å håndtere deltagerne i Excel. Og hva gjør du når du skal sende e-post, og det er mange hundre deltagere? Blindkopi fra en e-postadresse fungerer til en viss grad, men det er fryktelig tidkrevende dersom deltagerne begynner å svare. Et påmeldingssystem har en digital deltagerliste med alle de egenskapene du faktisk trenger for å håndtere påmelding og deltagere. I tillegg er det laget for at du skal få mindre administrasjon og hodebry. Her får du 10 grunner til hvorfor du skal bytte ut Excel skjema med et påmeldingssystem.

10 gode grunner til å bruke et påmeldingssystem

  1. Du får en egen nettside hvor du kan informere og markedsføre dine event
  2. Du får et fleksibelt påmeldingsskjema for hvert event som du kan bygge opp som du ønsker
  3. Du kan sette frist for påmelding, endring av påmelding og avmelding
  4. Deltagerne kan administrere påmeldingen helt selv i et digitalt skjema som er koblet til deltagerlisten
  5. Deltagerlisten vil alltid være oppdatert – uten at du trenger å løfte en finger
  6. Du kan bruke funksjon for venteliste, så har du oversikt over hvem som har fått plass og hvem som ønsker seg plass
  7. Du kan sende e-post og sms direkte fra systemet
  8. Du kan bruke et filter for å velge hvilke deltagere som skal få e-post og sms
  9. Du kan planlegge utsendelser og lagre meldinger du skal sende ut
  10. Du kan eksportere rapporter og deltagerlister – så du kan ha dataene i et Excel-ark – hvis du vil

Trenger du flere gode grunner for å undersøke et påmeldingssystem?

Pindena har utviklet påmeldingssystem for den norske eventbransjen i over 10 år.

Snakk med noen som kan påmelding!