Sikker innlogging for brukere

Sikker innlogging for brukere

grafisk illustrasjon av hengelås i forkant. I bakkant er det en mann som strekker frem hånda for å aktivere sikker innlogging

Påmeldingssystemet har flere metoder for sikker innlogging. Det er mulig for brukeren å aktivere tofaktorautentisering ved bruk av en autentiseringsapp, eller man kan benytte innlogging med SSO via Azure AD.

Sikker innlogging med tofaktorautentisering for brukere

En enkel metode for å hindre uønsket tilgang til systemet, er innlogging med tofaktorautentisering. Du kan velge å aktivere det i påmeldingssystemet, for deretter å få en kobling i en autentiseringsapp på din mobil. Du kan bruke apper som Google Authenticator, Twilio Authy eller Microsoft Authenticator.

Når du logger inn, må du skrive inn din personlige kode og deretter skrive inn koden fra autentiseringsappen. Dette er et enkelt tiltak for å hindre at uvedkommende får tilgang til din bruker i påmeldingssystemet, og dermed også deltagerinformasjon. Les mer om hvordan du aktiverer tofaktorautentisering på Pindenas hjelpeside.

Få innlogging med Single Sign On

Single Sign On (SSO) er en autentiseringsmetode som gjør det mulig å ha ett passord for samtlige datasystemer. Fordelen er at det blir enklere for brukerne å logge på. Samtidig økes sannsynligheten for at brukerne husker passordet og synes det er greit å bytte oftere. I Pindena kan du ha SSO via Microsoft Entra ID (Azure AD) og på den måten kontrollere hvem som har tilgang til påmeldingssystemet. Når en bruker logger inn med Microsoft Entra ID opprettes brukerkontoen automatisk i Pindena, og både navn, e-post, mobilnummer, avdeling og tilgangsnivå overføres til Pindena.

Full kontroll på roller og tilganger i Azure AD

De som har ansvar for SSO i deres organisasjon, gjerne IT-avdelingen, vil styre brukernes innlogging. De styrer hvem som har tilgang, hvilke roller brukerne skal ha og kan koble opp mot riktig avdeling. Når du gjør påmeldingssystemet tilgjengelig for brukerne i organisasjonen, blir det enkelt å logge inn. Dersom brukeren er lagt til i Microsoft Entra ID, vil det automatisk opprettes en bruker i Pindena ved innlogging.