Drift

Ved nedetid på servere enten det er varslet vedlikehold eller problemer, kan du finne oppdatert informasjon om saken her.

Dersom du opplever nedetid i Pindena kan du ta kontakt med oss på support@pindena.no. Du kan også se driftsstatus på vår hjelpesider. Ved nedetid på server grunnet nettverksfeil og lignende, eller varslet nedetid pga rutinemessig vedlikehold vil vi oppdatere systemadministrator om status på saken inntil den er løst.