Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema

Sett opp påmelding raskt og enkelt i et fleksibelt system. Lag ditt eget design i en responsiv løsning.

Enkelt oppsett av aktivitet

For å lage en påmeldingsside trenger du kun å fylle ut tittel for aktiviteten, så er du i gang. I det grunnleggende oppsettet legger du til tid, påmeldingsfrist og sted. Du kan velge å legge til Google Maps, som gjør det enkelt for deltageren å finne frem. Ved å sette begrensning på antall deltagere, kan du aktivere venteliste. Velg betalingsmåte, om deltagerne skal få QR-kode for innsjekk og billett i påmeldingsbekreftelsen.

Oppbygging av skjema

Du kan bygge opp påmeldingssiden slik du ønsker, enten med en side bare for påmelding, eller med flere sider med informasjon. Du kan legge til og formatere tekst, sette inn bilder, video og lenker. I skjema velger du hvilke felter som skal vises og om de skal være påkrevd. Aktiver feltene som skal fylles ut for ekstra deltagere eller en påmeldingsansvarlig.
Du kan legge inn verdier i felter og velge hvordan de skal se ut. Skal du ta betalt for arrangementet, kan du legge inn produkter. Velg om prisene skal vises, og om det skal vises inkludert mva, eksklusiv mva eller begge deler. Legg til overskrifter og hjelpetekster som gjør skjema ryddig, og bruk avhengigheter som viser og skjuler felter med hensyn til valgene deltageren tar.

Lag en serie med felter

I skjemaer hvor du skal hente inn mye informasjon, kan det være greit å holde det litt ryddig. Med en funksjon som heter Avhengigheter kan du velge å vise ulike felt utifra valg som deltageren tar. F.eks kan du spørre om deltageren ønsker å overnatte. Svarer deltageren ja, kan du vise valg for hotell, rom og datoer. Hvis deltageren svarer nei, blir ikke feltene vist, og deltageren kan gå videre til neste spørsmål. Et spørsmål kan kun være avhengig av et annet felt, til gjengjeld kan du lage en serie med felt som er koblet sammen. Er velge at 10 felt er avhengig av ett felt.

Forhåndsdefinerte felt

Skjema har en rekke felter som er knyttet til funksjoner i systemet. Det gjelder f.eks navn, e-post og mobil. Men det er også felt for fakturaopplysninger knyttet til fakturering og overføring av ordre til regnskapssystem. Samtykkefeltet er knyttet opp mot linken til personvernerklæringen og feltet for organisasjonsnummer henter opplysninger fra Brønnøysundregistrert. Det er også et felt for salg av billetter og en egen modul for hotellbooking.

Design påmeldingssiden slik du ønsker

En påmelding til et arrangement er slutten på en kundereise og bør derfor være gjenkjennelig. Du kan designe påmeldingssiden ved å velge ønsket bakgrunn, logo og farger, men det finnes også flere forhåndsdefinerte tema. Ønsker du at påmeldingssiden skal være i tråd med deres bedriftsprofil, kan du bestille et tema som kan gjenbrukes. Skjema er responsivt og vil alltid kunne vises på både pc, nettbrett og mobil.

Type felter i påmeldingsskjema

Når du lager skjema kan du selv velge hvordan det skal se ut. Du velger hva feltene skal hete og hvilke type det skal være. Ved å velge nedtrekksmeny eller radioknapp, kan du legge til flere verdier hvor deltagerne bare kan velge ett alternativ. Hvis du velger avkysningsbokser kan deltagerne velge flere av verdiene. I tekstfelt og kommentarfelt kan deltagerne skrive fritekst. Det er også mulig å lage datofelt, hvor det må fylles inn en dato eller filopplastning, hvor deltagerne legger til et bilde eller et dokument. Den siste felttypen det er mulig å velge er hotellbooking. Dette er en tilleggsmodul som gir en god oversikt over ledige rom.