Databehandleravtale

Databehandleravtale

Pindena behandler personopplysninger på vegne av sine kunder. I Databehandleravtalen kan du lese om hvordan hvordan vi behandler data.

Pindena er databehandler for kunder med installasjon hvor det samles inn opplysninger ifm med arrangementer. Vi har en felles Databehandleravtale som er laget på malen til Digitaliseringsdirektoratet. Målet er at avtalen skal være enkel å forstå og sette seg inn i, da vi følger en standard som mange av våre kunder benytter.

Endringslogg for Databehandleravtale

Siste endring: Den 22. april gjorde vi en avtale med den norske e-postleverandøren Make. Denne underleverandøren erstatter både Twilio SendGrid og MailJet. Fra og med 1. juni 2022 vil våre kunder ha norsk e-postserver inkludert i sin lisens.

Tidligere versjoner

Databehandleravtale 2.0
Databehandleravtale 1.0