Databehandleravtale

Databehandleravtale

Pindena behandler personopplysninger på vegne av sine kunder. I Databehandleravtalen kan du lese om hvordan hvordan vi behandler data.

Pindena er databehandler for kunder med installasjon hvor det samles inn opplysninger ifm med arrangementer. Vi har en felles Databehandleravtale som er laget på malen til Digitaliseringsdirektoratet. Målet er at avtalen skal være enkel å forstå og sette seg inn i, da vi følger en standard som mange av våre kunder benytter.

Endringslogg for Databehandleravtale