Databehandleravtale

Databehandleravtale

Databehandleravtale for kunder av Pindena AS.

Databehandleravtale 2.1.0 gjelder dersom du blir ny kunde, og for alle kunder fra og med 23.05.2022.

Databehandleravtale 2.0 gjelder for kunder registrert fra og med 13.01.2022.
Les Databehandleravtale 2.0

Endringslogg for Databehandleravtale

Den 22. april gjorde vi en avtale med den norske e-postleverandøren Make. Denne underleverandøren erstatter både Twilio SendGrid og MailJet. Fra og med 1. juni vil våre kunder ha norsk e-postserver inkludert i sin lisens.

Den 13. januar 2022 publiserte vi Databehandleravtalen i ny drakt, laget på malen til Digitaliseringsdirektoratet. Målet er at avtalen skal være enklere å forstå, samt at vi følger en standard som mange av våre kunder benytter. I endringsloggen er det enkelt å finne ut hva som er endret i bilagene.
Databehandleravtale 2.0 vil tre i kraft for alle våre kunder fra 16.05.2022.

Tidligere versjoner

Databehandleravtale 1.0 gjelder for kunder registrert før 13.01.2022.
Se Databehandleravtale 1.0