Ordliste for arrangører

Ordliste for arrangører

Som i alle bransjer er det mange fremmedord når det kommer til påmeldingssystem, arrangement, skybasert system osv. Her finner du en forklaring på ord vi får spørsmål om.

Ordliste

En person som melder på deltagere på et arrangement, men som ikke skal delta selv.

En tilpasning er en del av programvaren som ikke er standard. Tilpasning blir et tillegg eller en endring. Det kan være små justeringer i oppsettet som er fordelaktig for enkelte kunder.

En standard programvare er en løsning som leveres slik den er, uten noen form for tilpasninger eller tillegg. For de fleste er standard en god løsning, og hva som er standard er det programvareutvikleren som styrer.

Aktivitet er et generelt begrep på hva du ønsker å ha påmelding for. Det er en fellesbetegnelse for alle typer arrangement som kan administreres i påmeldingssystemet; kurs, konferanser, seminar, webinar eller andre type aktiviteter.

En billett kan være en kvittering på en bestilling av plass på en forestilling, show, konsert eller lignende. Billetten kan fremvises ved oppmøte og er gjerne forhåndsbetalt. I Pindena kan du lage billetter for å ta betalt og legge til antall tilgjengelige plasser. Billetten kan inneholde QR-kode, slik at deltagere som skriver den ut kan sjekkes inn med Pindena Innsjekk.

Booking gir mulighet for å holde av/bestille/booke en avtale, et objekt eller en tjeneste innenfor en begrenset periode. Booking kan forveksles med påmelding. Pindena er ikke et bookingsystem, men har modul for hotellbooking som er tilgjengelig for Premium og Enterprise.

Står for Customer Relationship Management. På godt norsk betyr det kunderelasjonshåndtering og er systemer som brukes for å organisere og lagre informasjon om kunder, medlemmer og lignende.

En liste som viser alle deltagere som er påmeldt aktiviteten. Listen kan også vise deltagere som er avmeldt, er importert, invitert eller har avslått en invitasjon, utgått pga at de ikke har betalt eller bekreftet. Deltagerlisten oppdaterer seg automatisk hvis deltagerne endrer sin informasjon eller status i deltagerlenken.

EHF står for Elektronisk Handelsformat. Filformatet er en standard for filoverføring direkte til regnskapssystemer. EHF er kompatibel med den europeiske standarden PEPPOL BIS.

Å eksportere data betyr at du henter ut data fra et system ved å laste ned en fil. I Pindena kan du eksportere data til en Excel-fil. Det kan være deltagerliste, hotellrapport, deltagerrapport, betalingsrapport, svar på evalueringsskjema osv.

Betyr Enterprise Resource Planning og er systemer hvor man planlegger ressurser, økonomi, lager, salg, innkjøp og produksjon. ERP kan altså ha mange funksjoner som gjør det enklere å administrere og styre en virksomhet og planlegge ressurser. Pindena har integrasjon med Visma Enterprise Økonomi Plus, som er en del av Visma Enterprise skybaserte ERP system.

Se aktivitet. Event er et samlebegrep for ulike type arrangement. Event er det engelske ordet for begivenhet eller hendelse, mens ordet i flertall, events betyr arrangement.

Fakturareferanse viser til hvem som skal motta fakturaen du sender. Det kan være et eget referansenummer eller ID-nummer som henviser til den ansatte eller det kan være navnet på referanseperson i firmaet.

Et flettefelt er en plassholder for data som du ønsker at systemet skal fylle ut automatisk. Flettefeltet forteller systemet hvilken data du ønsker å flette inn. Det kan være fornavn, e-postadresse, dato eller lignende. Bruker du flettefelt for <fornavn> i en e-post, flettes fornavnet inn automatisk. Se hvilke flettefelt du kan bruke i Pindena på vår hjelpeside.

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation. Den er EUs personvernforordning og er endel av den norske Personopplysningsloven.

Et gratis arrangement betyr at deltageren ikke betaler noe for å delta. Det som eventuelt er av kostnader dekkes av arrangøren, sponsorer eller partnere.

En gruppe er en samling av noe. I Pindena kan man samle aktiviteter i en gruppe, slik at de vises i en samlet liste eller aktivitetskalender. Det kan lages ubegrenset med grupper, og det kan også lages et hierarki, slik at du har en hovedgruppe med undergrupper

En import er en måte å legge data inn i et system på. I Pindena kan man laste opp en Excel-fil med deltagerinformasjon, og velge hvilke felter i et skjema informasjonen skal legges inn i. Hvis du har en Excel-liste med fornavn, etternavn og e-post, så kan disse leses inn i de respektive feltene i skjema. En import er dermed en rask og effektiv måte å laste opp data på.

Innsjekk forbindes ofte med registrering ved ankomst på et hotell eller en flyplass. Ordet brukes også for innsjekk av deltagere på arrangement. Pindena har en app for registrering av deltagere med QR-kode skanner som heter Pindena Innsjekk.

En invitasjon er personlig og er ment kun for deg. På samme måte som om du får et brev eller en invitasjon i posten med ditt navn på, kan ikke denne åpnes eller videresendes til andre personer. Når du får en personlig invitasjon, er det du som får anledning til å delta.

En integrasjon er en kobling mellom ett eller flere systemer. Det gjør det mulig for de ulike systemene å utveksle informasjon. En integrasjon kan sende informasjon en vei, eller begge veier. Så system A kan motta informasjon, utføre en operasjon og sende informasjon til system B. System B behandler informasjonen og sender informasjon tilbake til system A.

Et spørsmål eller felt som deltageren er påkrevd å svare på. Samme som obligatorisk.

Kurs er en type aktivitet hvor deltagere får opplæring eller kunnskap av en instruktør. Kurs avsluttes gjerne med en prøve og deltagerne kan få kursbevis. Se aktivitet.

Et dokument som er utstedt av kursarrangøren som viser hva deltageren har gjennomgått på kurset og når. Et kursbevis er gjerne i A4-format med design og kursarrangørens logo og har signatur, sted og dato.

Konferanse er en type arrangement hvor mange deltagere samles om en felles interesse basert på fagfelt eller andre tema. Konferansen har gjerne foredrag og diskusjoner, og sakl gi deltagerne innsikt, ny kunnskap eller forståelse. Det er få eller lite sosiale samlingspunkt. Se aktivitet.

Et system hvor du kan registrere medlemmer og lagre informasjon om personene og medlemskapet. Du kan bruke en aktivitet i Pindena som et medlemsregister, eller du kan bruke API for deltagere for å lage integrasjon med deres medlemssystem. Se også CRM.

Navnelapper brukes ofte på arrangement og kan være klistrelapper, etiketter eller navnskilt som deltagerne fester på brystet eller har i et nøkkelbånd rundt halsen. Navnelappen kan ha navn, firmanavn, logo osv.

En plattform er en teknisk løsning og et annet ord for system eller programvare.

Felles betegnelse på varer, billetter, produkter, kuponger og annet som skal ha en pris eller kun er tilgjengelig i et begrenset antall.

Også kalt pakketering. Produktgruppe gir mulighet for å samle flere produkter i en pakke. Det kan være ulike priser, mva satser og tilgjengelighet på hvert produkt som legges inn i produktgruppen.

Forkortelse for Uniform Resource Locator og viser til «adresser» på Internett. Enhver aktivitet eller gruppe i Pindena har sin egen URL.

Utboks er en postkasse hvor e-post og sms ligger til de er sendt ut fra systemet. Dersom det er et stort antall som skal sendes samtidig, går e-postene ut i puljer.

WYSIWYG er en forkortelse for What You See Is What You Get. Det er en tekstboks hvor du kan redigere og formattere innhold som tekst, bilder og redigere i html-format. Les mer om TinyMCEs WYSIWYG editor her.