Lag grupper med aktiviteter

Lag grupper med aktiviteter

Har du mange aktiviteter eller kurs, så kan du samle dem i en gruppe. Hvis du har et nettsted med mange hundre aktiviteter er gruppe en genial måte å strukturere og publisere aktivitetene på.

Få struktur på kurs og arrangement med grupper

Du kan lage en struktur på aktivitetene dine ved å legge de i grupper. På nettsiden kan du ha felles informasjon og bilder for aktivitetene i gruppa. Lag så mange grupper du vil og bygg et hierarki ved å legge flere grupper i en gruppe. Hvis du da har kurs over hele landet, kan du øverst ha grupper for region, deretter type kurs under de ulike regionene. Deltagerne vil enkelt kunne finne aktuelt sted og type kurs. Du velger hvordan aktivitetene eller gruppene skal vises inne i gruppen. Det er mulig å velge flere formater på visningen av aktivitetene: Liste, katalog, fellesskjema og kalender.
I Pindena Enterprise er det mulig å gjøre en gruppe global, slik at alle brukere, uavhengig av avdeling, kan legge en aktivitet i gruppen.

Liste med søkefunksjon

Listevisning er standard og er den enkleste måten for å vise aktivitetene. Lista har en praktisk søkefunksjon, noe som er veldig kjekt om det er flere hundre aktiviteter. Det er også mulig å bruke et egendefinert filter for å sortere på valg som er lagt inn. Du velger hvilke kolonner som skal vises i aktivitetslista; Tittel, tid, påmeldingsfrist, sted og tilgjengelighet. Du kan velge overskrifter selv og velge om lista også skal vise avholdte aktiviteter. Du kan velge å vise hvor mange plasser som er tilgjengelig av maks antall plasser, eller bare vise om det er tilgjengelige plasser eller ikke.

Få din egen kurskatalog

Ved å bruke katalogvisning kan du legge til bilder og beskrivelser. Du kan velge tekst og bilde som skal vises på hver aktivitet i katalogen. Det kan også stå tid, sted og tilgjengelighet. Dersom du har mange kurs, men ofte like tema eller samme lokasjon, er dette en flott måte å vise frem kursene på. Da kan du ha grupper for lokasjoner, og en gruppe for digitale arrangement. Gjør det enkelt for deltagerne å finne frem til riktig kurs. Se et eksempel på en kurskatalog her.

Kalender for gjentagende aktiviteter

Har du ofte aktiviteter som gjentar seg? Da kan det være fint med kalendervisning slik at deltagerne raskt kan finne en dag som passer. Hvis du kun vil ha én type aktiviteter i kalenderen, kan du legge disse i en gruppe. Kalenderen viser en måned for måned, hvor aktivitetene vises som små bolker på dagene. En kalender passer godt for bestilling av møterom, campingplass eller annen utleie.

Fellesskjema for påmelding til flere aktiviteter

Hvis du skal ha en konferanse eller en prisutdeling med flere aktiviteter hvor du skal invitere de samme deltagerne, kan det være fint å bruke skjema. Forutsetningen er at påmeldingsskjema på de ulike aktivitetene i denne gruppen må være helt like. Det er enkelt å fikse ved å lage en aktivitet, og deretter kopiere. Deltagerne kan velge hvilke aktiviteter de vil delta på. Fordelen med denne type påmelding er at deltageren kun må fylle ut skjema en gang. Samtidig får du skilt aktivitetene slik at du får en deltagerliste for hver aktivitet. Da kan du sende e-post og sms med deltagerne på hver aktivitet eller sjekke inn deltagere med QR-kode. Du kan velge å aktivere gjensidig utelukkende i gruppa, slik at deltagerne får melde seg på kun én av aktivitetene.