Påmelding av flere deltagere

Påmelding av flere deltagere

Gjør det enkelt for deltagerne å melde på flere. Du kan samle påmelding for en gjeng kollegaer eller en familie i samme skjema. Du kan også sette begrensning slik at man kun får meldt på en deltager med følge.

Meld på flere deltagere i ett skjema

Når du setter opp skjema kan du velge å vise de samme feltene for både hoveddeltager og deltagerne. Men du kan også vise ulike felt dersom du ikke trenger den samme informasjonen for alle deltagerne. Dette gjør at skjema blir veldig fleksibelt. Samtidig har hoveddeltageren full oversikt over informasjonen som sendes inn fordi hele påmeldingen skjer på en og samme side.

Det er tre ulike roller en deltager kan ha i Pindena:

  • Hoveddeltager – Den som fyller ut skjema
  • Deltager – Meldes på av hoveddeltager
  • Kontaktperson – Den som melder på deltagere, men ikke skal delta selv

Begrens antall deltagere per skjema

Skal du arrangere gallamiddag hvor hver deltager kun får ha med en partner? Sett begrensning på antall ekstradeltagere til 1. Du kan sette begrensningen til et valgfritt antall. Du kan altså sette begrensingen på 10, dersom du skal holde seminar og hver bedrift kun får melde på 10 ansatte. Eller du kan sette begrensning til 20, for påmelding av lag til en turnering.

Meld på andre deltagere

Behovet for å melde på andre kan dukke opp for eksempel når en arbeidsgiver skal melde sine ansatte på kurs, eller når virksomheten inviterer ansatte med familie på kongress. Kontaktpersonen vil motta en bekreftelse på e-post og får status registrar i systemet. På den måten kan du sende informasjon til kun de som er kontaktpersoner ved å bruke filter i deltagerlista og du vil se hvilke deltagere personen har meldt på. Kontaktpersonen skal gjerne betale eller få tilsendt faktura. I skjema kan du be kontaktpersonen om å fylle inn betalingsinformasjon, mens deltagerne kun registreres med navn og e-post. Deltagere som registreres med e-post vil få hver sin påmeldingsbekreftelse og status påmeldt.

Vil du prøve å sette opp ditt eget arrangement med påmelding for flere deltagere?

Registrer deg her for en gratis prøveløsning 👇🏻