Påmelding av flere deltagere

Påmelding av flere deltagere

Gjør det enkelt for deltagerne å melde på flere. Du kan samle påmelding for en gjeng kollegaer eller en familie i samme skjema. Du kan også sette begrensning slik at man kun får meldt på en deltager med følge.

Meld på flere deltagere i ett skjema

Når du setter opp et skjema kan du velge å om du vil ha påmelding for flere personer. Den ene måten å la deltageren velge antall billetter eller plasser, dette fungerer også dersom du har maks antall plasser tilgjengelig.

Du kan også velge å be om informasjon for alle deltagerne. Da kan du velge hvilke felt som skal fylles ut for ekstradeltagere, enten det er de samme som for deltageren, eller om du kun ønsker noe informasjon. Deltageren har full oversikt over informasjonen som sendes inn, fordi hele påmeldingen skjer på en og samme side.

Det er tre ulike roller en deltager kan ha i Pindena:

  • Deltager – Den som fyller ut skjema
  • Ekstradeltager – Meldes på av deltageren
  • Påmeldingsansvarlig – En som melder på deltagere, men ikke skal delta selv

Begrens antall deltagere per skjema

Skal du arrangere gallamiddag hvor hver deltager kun får ha med en partner? Sett begrensning på antall ekstradeltagere til 1. Du kan sette begrensningen til et valgfritt antall. Du kan altså sette begrensingen på 10, dersom du skal holde seminar og hver bedrift kun får melde på 10 ansatte. Eller du kan sette begrensning til 20, for påmelding av lag til en turnering.

Meld på andre deltagere

Behovet for å melde på andre deltagere kan dukke opp når en arbeidsgiver skal melde sine ansatte på kurs, eller når virksomheten inviterer ansatte med familie på kongress. Kontaktpersonen vil motta en bekreftelse på e-post og får status påmeldingsansvarlig i systemet. På den måten kan du sende informasjon til kun de som er påmeldingsansvarlig ved å bruke filter i deltagerlista og du vil se hvilke deltagere personen har meldt på. Den ansvarlige påmelderen skal gjerne betale eller få tilsendt faktura, mens deltagerne kun registreres med navn og e-post. Deltagere som registreres med e-post vil få hver sin påmeldingsbekreftelse og status påmeldt.

Vil du prøve å sette opp ditt eget arrangement med påmelding for flere deltagere?

Registrer deg her for en gratis prøveløsning 👇🏻