Kursbevis og utskrifter

Kursbevis og utskrifter

Med alle data om deltagere samlet i systemet, har du opplysningene du trenger for å lage kursbevis, navnelapper eller bordkort på kort tid.

Send ut kursbevis automatisk

Når et kurs er bestått er det fint å sende et kursbevis eller diplom til deltagerne. I Pindena kan du lage kursbevis i en WYSIWYG-editor hvor du legger inn logo og bilder. Bruk flettefelt på deltagerens navn, kurstittel, sted og dato slik at systemet genererer informasjonen automatisk ved utsendelse. I noen tilfeller må det utstedes sertifikat med nummer, og da kan man selvfølgelig få en tilpasning. For å sende ut kursbevis, lager du en e-post og velger kursbevis som vedlegg. Du kan planlegge utsendelsen og bruke filter møtt opp og bestått. Da vil kursbevisene sendes helt automatisk på tidspunktet du har valgt og til riktig personer.

Produser navnlapper, bordkort og visittkort

Det kan være fint ha personlige lapper til deltagerne med navn, tittel, firmanavn og logo. Du velger hvordan lappene skal se ut og hvilket format de skal ha. Utskriften gjøres på forhånd på et valgt format, og etikettarkene kjøper du hos en forhandler. Systemet genererer en PDF i A4-format tilpasset etikettarkene dine, og du trenger kun å skrive de ut. Du velger hvordan utskriften skal sorteres, om det er fornavn, etternavn, e-post eller firmanavn. Dermed kan du ha lappene klare god tid i forveien.

Oppsett av utskrift