Rapporter og eksport av data

Rapporter og eksport av data

Få oversikt over deltagere, betalinger og faktura. Bruk søk og filtrer i rapporter for å se og eksportere de dataene du trenger.

Rapporter som gir deg oversikt over økonomien

I Pindena er det mange muligheter for å få oversikt over data og eksportere rapporter til Excel. I rapportene kan du søke og begrense med filter slik at du får se de dataene du har behov for. Det er enkelt å finne tilbake til aktiviteter og deltagere i rapportene via lenkene. Hvis du benytter personvern-funksjonen for å slette deltagere automatisk, vil lenken til deltageren forsvinne, men navnet vil fortsatt stå i rapporten, ihht bokføringsloven.

Deltagerrapport

Finn ut hvor mange ganger en deltager har vært på et kurs, eller hvor mange deltagere du hadde totalt i en tidsperiode. Du kan filtrere på aktivitet, registrert tidspunkt, starttidspunkt, betalingsstatus og stikkord.

Betalingsrapport

Her får du oversikt over betalinger som er gjort med kort eller Vipps, og kan du søke på aktivitet og periode. Rapporten viser en oppsummering av produkter som er kjøpt pr aktivitet og en liste over hvem som har betalt når, samt detaljer om betalingen. Du kan søke på betalingsmåten som er brukt; kort, Vipps, manuell eller faktura.

Fakturajournal

I fakturajournalen kan du få oversikt over alle faktura. Det genereres en ordre når deltagerne velger å betale med faktura, og denne finner du igjen her. Du kan velge hvilken periode du vil se, og kan filtrere på status på faktura; Sendt, i arbeid, betalt, kreditert, purret.

SMS rapport

SMS rapporten forteller deg hvor mange sms som har blitt sendt fra Pindena i det tidsrommet du søker på. Du kan også finne antall sms per aktivitet eller om du har Pindena Enterprise, per avdeling. Utsending av SMS er ikke inkludert i lisensen, og er derfor en kostnad som etterfaktureres. Rapporten gir deg full kontroll på utgiftene til SMS per arrangement.

Eksporter deltagerlista

Du kan laste ned deltagerlista som regneark, slik at du kan bearbeide den i f.eks Excel. Du kan eksportere alle deltagerne eller bruke filteret for å velge hva som skal eksporteres.

Del link til en eksport av deltagerlisten

Dersom du har medarrangører, leverandører eller kollegaer som kun skal se deltagerlista, kan du dele en passordbeskyttet link. Hver gang linken åpnes må den du har delt linken med skrive inn et passord du har satt i Pindena. Deretter vil de kunne laste ned deltagerliste som en Excel-fil og selv styre når de vil ha oppdatert info om antall deltagere på arrangementet.