Smittesporing med QR-kode

Smittesporing med QR-kode

Sikre at deltagere registreres ved oppmøte slik at det er mulig å spore dem ved en eventuell smittesituasjon. Bruk av QR-koder i et påmeldingssystem gjør smittesporing enkelt.

La deltagerne registrere seg ved oppmøte

Noen ganger kan det være både praktisk og nødvendig å vite hvem som har vært til stede på ditt arrangement. Du kan hente en QR-kode for aktiviteten i Pindena, og gjøre den synlig på en skjerm eller utskrift ved inngangen. Når deltagere møter opp, skanner de QR-koden med mobilen og kan fylle inn nødvendig informasjon som navn, e-post og telefonnummer i et skjema. Du bestemmer selv hvor mange felter som skal vises og hvilke som skal være påkrevd.

Skann QR-koden under for å se hvordan skjema kan se ut på din mobil;

En QR-kode i bakgrunnen blir skannet med en mobil. En mobilskjerm ved siden av viser registreringsskjema.

Slik registrer du deltagere ved oppmøte:

  1. Lag en påmelding og lagre QR-koden
  2. Informer om ditt arrangement
  3. Print ut QR-koden eller gjør den tilgjengelig på skjerm
  4. Finn et egnet sted ved inngangen for QR-koden
  5. Deltagerne skanner QR-koden og registrer seg

Ved smitteutbrudd:

  1. Bruk deltagerlisten i påmeldingssystemet
  2. Informer deltagerne om situasjonen ved å sende e-post eller sms
  3. Deltagerlisten kan eksporteres til Excel
  4. Send eventuelt listen til smittesporingsteamet

QR-kode er egnet for åpne arrangement

Registrering ved inngangen egner seg godt når du ikke vet hvem deltagerne, gjestene eller kundene er. Denne varianten er ofte brukt på kurs, møter, arbeidsplasser, forelesningssaler og i restauranter, barer eller kaféer. Ved å registrere oppmøte digitalt, har du alltid en oppdatert deltagerliste tilgjengelig dersom det skulle oppstå en situasjon som krever smittesporing.

Bli kunde og start med smittesporing på dine arrangement i dag! 

Du kan bruke QR-kode for smittesporing i Basic, Pro og Premium. Lurer du på hvilke abonnement som passer for deg?
Ta kontakt med oss: