Send e-post og sms

Send e-post og sms

Muligheten for å sende e-post og sms er en stor fordel. Planlegg utsendelse og velg mottakere med et smart filter. Lag utkast og planlegg tidspunkt for utsendelse slik at alt går på skinner.

Velg deltagere med et smart filter

Påmeldingssystemet gir deg oppdatert deltagerinformasjon til en hver tid, slik at du enkelt kan velge deltagere med et smart filter.

På et hybrid arrangement er det kjekt å sende e-post kun til de som deltar digitalt med lenken til nettsiden. Eller kanskje du skal ha et seminar og må gi en beskjed til de som har valgt busstransport.

Dersom du planlegger en utsendelse, plukker det smarte filteret i systemet deltagere på det tidspunktet utsendelsen skjer.

Lagre utkast på e-post og sms

Når du setter opp arrangementet har du kanskje allerede tanker om e-post og sms du ønsker å sende til deltagerne. Da er det kjekt å kunne lage utkast og fortsette der du slapp. Du kan også gjøre meldingen helt ferdig, slik at det bare er å hente den opp når du får bruk for den.

Følg opp deltagerne med påminnelser

En e-post kan fort gå i glemmeboka, og det kan være greit å sende en påminnelse til deltagerne. Ved å bruke det smarte filteret, kan du sende en påminnelse til alle som har status invitert. Du kan også sende en påminnelse til deltagerne før arrangementet starter og minne om å ha QR-koden klar ved innsjekk.

Rask oppfølging av deltagere på sms

Oppstår det ting underveis i arrangementet eller du vil minne deltagerne om tid for oppmøte, er det raskt og enkelt å sende ut en beskjed på SMS. I etterkant kan du bruke filteret for å se hvilke deltagere som har møtt opp, dersom du har sjekket inn deltagerne. Du kan også gi kursdeltagere bestått og sende kursbevis. Da er det fint å bruke filteret med påmeldt, møtt og og bestått.

Velg tidspunkt for utsendelse

Du kan selvfølgelig velge tidspunkt for utsendelse, slik at oppfølgingen går som planlagt, selv om du ikke er logget på. I forkant av arrangement er det alltid fint med en påminnelse, og i etterkant kan du sende kursbevis, en evaluering eller en hyggelig e-post med invitasjon til neste arrangement.

Systemet sjekker deltagerlista når meldingen skal sendes, slik at deltagerne med valgt status og filter mottar den planlagte meldingen.

Send med vedlegg i e-post

I e-post kan du inkludere kalendervedlegg, QR-kode, faktura, kursbevis og link til aktiviteten. I linken finner deltageren påmeldingen sin. Har du brukt flere sider på arrangementssiden, kan du velge hvilke som skal vises når linken åpnes. Du kan også legge til filer som bilder og dokumenter som vises som en link i e-posten.