Sett tidsfrister

Sett tidsfrister

Sett en frist for når deltagerne får endre og melde seg av. Slik kan du la systemet håndtere påmeldingen, uten at du må løfte en finger.

Påmeldingsfrist

Når du lager en påmelding til en aktivitet velger du starttid og sluttid. Varigheten på arrangementet vises på påmeldingssiden og i bekreftelser som deltageren mottar. Dersom du setter en påmeldingsfrist, vil det ikke være mulig å melde seg på i skjema etter fristen. Hvis du ikke ønsker en påmeldingsfrist, setter du bare fristen etter sluttidspunktet, slik at det er mulig å melde seg på i siste liten eller bare dukke opp om man ønsker. Det kan være smart å benytte på et webinar eller aktiviteter hvor du gjerne vil at så mange som mulig skal dukke opp og du ikke har begrenset antall plasser.

Frist for endring

Ofte åpner man påmeldingen i god tid, og det kan være at påmeldingsskjema har mange valg. Da vil alltid være tilfeller hvor deltagerne ønsker å endre sin påmelding. Ved å tillate endring, kan deltagerne selv kan endre sine opplysninger. Du kan også sette en frist for endring. På den måten stenger systemet for endring av skjema, slik at du slipper å huske på det. Du kan fortsatt gjøre det enkelt for deltagerne å ta kontakt ved å ha kontaktskjema tilgjengelig i påmeldingen. Noen etternølere er det alltid. Men dette vil gi deg mye mindre administrasjon og stress i forkant.

Avmeldingsfrist

Når fristen går ut blir muligheten for å melde seg av i påmeldingsskjema stengt ved at knappen blir borte. Deltagerne må da kontakte arrangøren for å melde seg av. Husk å ha informasjon på nettsiden om hvor deltageren skal henvende seg. Om det skal være et avmeldingsgebyr, er helt opp til arrangøren å bestemme. Men da er det viktig å ha med slike frister og betingelser i salgsvilkårene.

Velg når aktiviteten skal publiseres

Hvis du skal bruke litt tid på å lage påmelding til en aktivitet, kan du lage et utkast og vente med å publisere den på nett. Aktiviteten publiseres på det tidspunktet du har valgt.

Skal du annonsere en påmelding med begrenset plass? Da kan du sette publiseringstidspunkt i systemet på forhånd, slik at påmeldingen åpner automatisk.