6 spørsmål til evaluering av arrangement

6 spørsmål til evaluering av arrangement

Publisert: 26.04.2021

Du har nettopp gjennomført et kurs og føler selv at det gikk bra. Men er deltagerne enig? En evaluering av arrangementet kan være en vinn-vinn: Du får nyttig informasjon og innspill, samtidig som deltagerne vil føle seg sett og hørt.

Ikke still for mange spørsmål

En evaluering av arrangementet er vel og bra, men det skal ikke være en stor jobb å besvare spørsmålene i evalueringsskjemaet. Du kan gjerne ha spørsmål med svaralternativer hvor man kan krysse av. Gjør det enkelt og ikke gå for mye i detalj med mange spørsmål. Ved å stille 6 enkle spørsmål og legge til kommentarfelt, kan du få nyttige og konstruktive tilbakemeldinger fra deltagere.

#1: Hvordan fikk deltageren vite om arrangementet?

Markedsføring er en viktig del av forberedelsene til et arrangement. Hvor fikk deltagerne vite om det? Har dere nådd ut til den riktige målgruppen? Fant de informasjon via Facebook, LinkedIn, nyhetsbrev eller via søk og link på deres egen nettside? Denne informasjonen er viktig for å kunne vite hvilken markedskanal som gir best uttelling, slik at dere kan bruke mer ressurser her neste gang.

#2: Hvordan er totalopplevelsen av arrangementet?

Spør gjerne tidlig i undersøkelsen hvilket helhetsinntrykk deltagerne sitter igjen med. Selv om deltagerne kan ha konkrete forslag til forbedringer eller er misfornøyd med et par ting, så er det helheten som teller – og det er viktig for deg å få vite. En eller flere negative tilbakemeldinger er til syvende og sist ikke avgjørende for totalopplevelsen.

#3: Ble faglige forventninger innfridd?

Den følelsen du har når du kommer hjem fra en konferanse full av nyttig kunnskap og motivasjon – en skikkelig god følelse. Dette er selvsagt den følelsen enhver arrangør ønsker å gi deltagerne på sine arrangement. Naturlig nok kan ikke alle kurs, konferanser eller webinar være like inspirerende, men det er viktig å levere godt og relevant faglig innhold. Det er derfor essensielt å få en tilbakemelding i forhold til faglig utbytte. Er kurset godt nok beskrevet, slik at det er riktig målgruppe som har meldt seg på? Ble faglig utbytte som forventet? Be gjerne om innspill og kommentarer fra deltakerne. På denne måten kan du kanskje få noen gode tips til tema for fremtidige arrangement. 

#4: Fungerte de praktiske forholdene?

Pass på å få en tilbakemelding på hvordan deltagerne opplevde alt fra informasjon rundt påmelding, til selve gjennomføringen av arrangementet. Dersom det er et digitalt arrangement er det viktig å avdekke om innlogging, kvalitet på lyd og video, funksjon for chat og andre tekniske elementer fungerte godt.  

  • Påmelding
  • Informasjon i forkant
  • Lokale og fasiliteter  
  • Tekniske elementer

#5: Vil du delta på et av våre arrangement senere?

Det er et godt skussmål dersom deltagerne ønsker å komme tilbake på noen av arrangementene dine. Kanskje kan du friste med en rabatt til dem som melder seg på flere arrangement, eller som tar med seg kollegaer for å delta? 

#6: Vil du anbefale dette arrangementet til andre?

Fornøyde deltagere kan anbefale arrangementet ditt til andre ved å gi det positiv omtale. Gode referanser er den beste markedsføringen arrangementet ditt kan få!

Kommentarer fra deltagerne

Det er ikke alltid spørsmålene i evalueringen fanger opp alt det en deltager ønsker å gi tilbakemelding på.
Derfor er det fint å ha et felt på slutten av evalueringsskjemaet hvor det er mulig å legge inn egne kommentarer. Her kan du få nyttige tips og tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre arrangementet ditt enda bedre neste gang.

Lykke til med arrangementet og evalueringen!

Ønsker du mulighet for å bruke evaluering av arrangement i et påmeldingssystem?

Prøv påmeldingssystemet gratis og test med dine kollegaer 👇🏻