Hvorfor er Pindena så billig?

Hvorfor er Pindena så billig?

Publisert: 14.12.2021

Pindena er billig fordi det er et nettbasert system (service as a software) hvor prisene er basert på drift, vedlikehold og administrasjon.

Pindena er billig fordi det er et nettbasert system (service as a software) hvor prisene er basert på drift, vedlikehold og administrasjon.