Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd

Logo Bergen Næringsråd

Vi hadde et behov for å samle programmene som vi brukte i forbindelse med påmelding til arrangementene våre, og da var Pindena det beste vi fant på markedet.

Kristina Sikora, Bergen Næringsråd

Med over 3000 medlemmer er Bergen Næringsråd den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen, og de representerer mer enn 100.000 arbeidstakere. Hvert år inviterer de til rundt 120 arrangementer.

Effektivt med alt på ett sted

Bergen Næringsråd brukte tidligere tre-fire ulike programmer da de skulle invitere til arrangementer. De er fornøyd med at mye av administrasjonen nå er samlet i et system.
– Det var veldig mye manuell jobbing før vi begynte å bruke Pindena. Vi har fått integrert de fleste funksjonene som vi trenger. Ved å koblet påmeldingssystemet opp mot Visma regnskapssystem, har vi spart oss for mye ekstraarbeid. I tillegg kan vi hente ut nyttige rapporter ved hjelp av få tastetrykk, sier Kristina.

Sømløst og enkelt påmeldingssystem

Pindena er integrert på nettsidene til Bergen Næringsråd ved bruk av et API, og dette er de svært fornøyd med.

– Vi har valgt at API’et skal hente ut tittel, ingress og tidspunkt fra Pindena, og dette oppdateres automatisk på nettsiden vår når vi legger ut et nytt arrangement. Det fungerer svært godt!

I det man klikker seg inn for å lese mer info om en av arrangementene, er man inne i påmeldingsløsningen, men dette går helt sømløst. Ved noen tilfeller deler de også linken til påmeldingsskjema med en samarbeidspartner som benytter andre systemer. 

Benytter ekstra sider i påmelding

Bergen Næringsråd er spesielt flinke til å lage flotte og informative forsider og programsider, med ekstra informasjon til sine medlemmer.

– Pindena er enkelt å bruke, og det gir oss stor fleksibilitet til å utforme møteinvitasjoner slik vi ønsker det, sier Kristina.

Med medlemslisten lagret i systemet, er det også enkelt å sende ut e-post med nyheter, informasjon og invitasjoner. En egen e-post mal har vist seg å være svært nyttig.

– Vi har inkludert et forsidebilde i e-posten. I tillegg har vi med logo for våre sponsorer. På den måten blir de jevnlig fremmet når vi sender ut e-post til våre medlemmer, smiler Kristina.

Deltagerkommunikasjon uten sidestykke

Pindena har en rekke gode funksjoner når det kommer til deltagerlister og kommunikasjon, noe brukerne i Bergen Næringsråd kan si seg enig i. 

–  Noe av det beste med Pindena, er at det er veldig enkelt å holde kontakt med de påmeldte, sier Kristna.

– Dersom vi trenger å oppdatere et klokkeslett eller flytte en dato, får vi gitt beskjed til alle med en gang. Det er også enkelt å justere hvilken status de påmeldte har, og deltakerne kan også selv håndtere egen påmelding hvis de trenger å forandre på noe.

Om omstillingen under Covid19 har Kristina en tydelig avslutning.
– Vi har klart omstillingen fra fysiske til digitale arrangementer bra. Pindena fungerer like godt uansett hvilket møteformat vi inviterer til!

Se hvordan arrangementene til Bergen Næringsråd vises. Klikk på arrangementene for å se hvordan de bruker ekstra sider til å informere.