Forsvaret

Forsvaret

Løsningen er enkel og brukervennlig.

Håkon Lund, Forsvarets sanitet

Løsningen er enkel og brukervennlig, og den gir oss som møtearrangør, nye muligheter for oversikt og kontroll, mulighet til å holde agenda oppdatert og ikke minst kommunikasjon med de vi gjerne vil invitere, og de som er påmeldt.