Gruppe

Gruppe

Publisert: 31.01.2023

En gruppe er en samling av noe. I Pindena kan man samle aktiviteter i en gruppe, slik at de vises i en samlet liste eller aktivitetskalender. Det kan lages ubegrenset med grupper, og det kan også lages et hierarki, slik at du har en hovedgruppe med undergrupper

En gruppe er en samling av noe. I Pindena kan man samle aktiviteter i en gruppe, slik at de vises i en samlet liste eller aktivitetskalender. Det kan lages ubegrenset med grupper, og det kan også lages et hierarki, slik at du har en hovedgruppe med undergrupper