Hvilke priser er engangsutgifter og hvilke er løpende?

Hvilke priser er engangsutgifter og hvilke er løpende?

Publisert: 14.12.2021

Opplæring, design og Tripletex-integrasjon er oppstartskostnader. Lisens, supportavtale, hotellmodul, server i Norge, kundens databehandleravtale og sms er løpende utgifter. Sms faktureres hvert kvartal, andre løpende utgifter faktureres ved forfall for ny periode, som gjerne er årlig.

Opplæring, design og Tripletex-integrasjon er oppstartskostnader.
Lisens, supportavtale, hotellmodul, server i Norge, kundens databehandleravtale og sms er løpende utgifter. Sms faktureres hvert kvartal, andre løpende utgifter faktureres ved forfall for ny periode, som gjerne er årlig.