Kan man endre lisens på påmeldingssystemet?

Kan man endre lisens på påmeldingssystemet?

Publisert: 29.03.2023

Dersom behov for funksjoner endrer seg, kan vi oppgradere eller nedgradere lisensen på Pindena. Dersom du nedgraderer mister du muligheten til å gjøre endringer på aktiviteter som er laget i en høyere lisens. Ta kontakt med support på support@pindena.no dersom du har behov for å endre lisens.

Dersom behov for funksjoner endrer seg, kan vi oppgradere eller nedgradere lisensen på Pindena. Dersom du nedgraderer mister du muligheten til å gjøre endringer på aktiviteter som er laget i en høyere lisens. Ta kontakt med support på support@pindena.no dersom du har behov for å endre lisens.