Hvordan markedsføre et arrangement?

Hvordan markedsføre et arrangement?

Publisert: 28.04.2021

Som arrangør har du mange ulike kanaler å velge mellom når du skal markedsføre et arrangement. Hvilke kanaler skal du velge, og hvordan skal du utnytte disse best mulig for å nå ut til dine målgrupper slik at de melder seg på arrangementet ditt?

Noen kanaler egner seg best å bruke i forkant for å skape oppmerksomhet rundt et kommende arrangement. Andre kanaler egner seg meget godt underveis i selve arrangementet for å lokke til seg de som ikke deltar, men som du ønsker skal delta ved en senere anledning. I etterkant av arrangementet er det også smart å smi mens jernet er varmt og friste med nye, kommende arrangement. 

Lag en god plan for markedsføring av arrangementet ditt

Det er lurt å dele markedsføringen inn i faser: 

  • Før arrangement 
  • Underveis i arrangementet 
  • Etter arrangementet. 

I planen definerer du hvem målgruppen er, når markedsføringen skal starte, hvilke kanaler du skal bruke i de ulike fasene og informasjonen som skal være med. 

1. Markedsføring av arrangement i forkant av et arrangement: 

Med nyhetsbrev 

Dersom du har lister over nyhetsbrevmottakere og gjerne også deltakere fra tidligere arrangement, kan du bruke disse listene (vel og merke om det er gitt samtykke) og sende ut nyhetsbrev med informasjon om kommende arrangement. Med et godt påmeldingssystem kan du enkelt ta ut en liste over tidligere deltakere. Her kan du også friste med rabatt til dem som er tidlig ute med å melde seg på – såkalt “early bird rabatt”. 

Med Facebook 

På Facebook kan du opprette et arrangement og invitere dine følgere. Her er det nok langt fra alle dem som klikker på “skal” eller “er interessert” som faktisk melder seg på eller dukker opp, men du kan i alle fall få en pekepinn på responsen og se hvem som kan tenke seg å delta. 

Denne informasjonen kan du bruke til å følge opp disse personene videre med ytterligere informasjon om arrangementet. De som har vært inne på landingssiden og lest om arrangementet ditt uten å melde seg på kan også følges opp videre med annonsering. Du kan gjerne sponse dette arrangementet slik at det får større “nedslagsfelt” og på denne måten nå ut til mange flere i målgruppen. 

Med LinkedIn

Dersom dette er et kurs eller en konferanse med faglig innhold kan LinkedIn egne seg svært godt for markedsføring. Lag en annonse eller spons en artikkel om dette arrangementet slik at det når ut til de riktige målgruppene. Husk link til påmelding. Følg gjerne opp med ny artikkel eller annonse når arrangementet nærmer seg og informer om hvor mange som har meldt seg på eller at det kun er få plasser igjen. Slik får eventuelle etternølere også muligheten til å delta.  

Med invitasjoner fra påmeldingssystem

Dersom du har et påmeldingssystem med egen funksjon for utsendelse av invitasjoner er dette selvsagt en ypperlig kanal. Her får du god oversikt over hvem du sender invitasjon til og hvem som faktisk melder seg på. Du kan også enkelt følge opp dem som ikke har gitt respons. Det er veldig smidig for deg som arrangør å ha et digitalt påmeldingssystem med gode muligheter for oppfølging. Les mer om fordelene ved et digitalt påmeldingssystem her .

2. Markedsføring under selve arrangementet

Her er poenget å vise aktuelle deltakere som ikke meldte seg på arrangementet ditt hva de går glipp av. Trigge følelsen av at dette skulle de gjerne ha fått med seg, og på denne måten sørge for at de deltar på ditt neste arrangement.  

Synlighet på Instagram, Snapchat og Twitter 

Sosiale medier som Instagram, Snapchat og Twitter egner seg meget godt til å gi status underveis i arrangementet ditt. Du kan vise hvem som holder innlegg og presentasjoner, vise bilde av en fullsatt sal med forventningsfulle deltakere før det braker løs, gi status fra de ulike temaer som tas opp, vise bilder og kanskje også intervjue noen av deltakerne. Alt dette bidrar til synlighet og å viser hva man faktisk går glipp av ved ikke å være med. Det oppmuntrer også andre til å delta ved neste anledning. På Instagram så kan man bruke en miks av story og innlegg. Story er uformelt “her og nå” og forsvinner etter 24 timer, mens innlegg blir lagret som bilder på deres konto.

Et arrangement kan få mye gratis og svært god PR fra deltakere

Et noe ironisk uttrykk sier at “Du har ikke vært noe sted om det ikke er dokumentert på sosiale medier.” Dette er faktisk svært nyttig for deg siden ditt arrangement kan få mye synlighet nettopp fordi deltakerne flittig dokumenterer hvor de er til enhver tid. Den følelsen av å ha gått glipp av noe vil igjen gjøre seg gjeldende hos kollegaer og venner av dem som legger ut status fra arrangementet ditt.  Ved å lage en unik hashtag for arrangementet kan du få en egen side på Instagram som viser alle bilder tatt av både arrangør og deltakere. 

3. Markedsføring i etterkant av arrangementet

Lag en oppsummering av arrangementet som du både kan spre via sosiale medier, på egen nettside og via nyhetsbrev. Her er det viktig at du informerer om kommende arrangement og gjør det mulig for interesserte å melde seg på disse. På denne måten får du utnyttet et momentum hos både deltakere på arrangementet du dokumenterer fra OG ikke minst hos dem som har fulgt med på statuser fra arrangementet ditt og som har lyst til å delta neste gang du arrangerer noe. Det er også svært positivt med en uttalelse fra deltakere i denne oppsummeringen. 

Et funksjonelt og godt påmeldingssystem er nyttig 

Med Pindena Påmeldingssystem får du en god oversikt over hvem som har deltatt på tidligere arrangement og som er aktuelle å invitere igjen. Her får målgruppen invitasjon til relevante arrangement fra en kjent arrangør og på denne måten kan terskelen for å melde seg på være lavere. 

Her kan du lese mer om: