En enkel guide til markedsføring av arrangement

En enkel guide til markedsføring av arrangement

Publisert: 28.04.2021

Kvinne medørepropp som kommuniserer med deltagere på en skjerm

Få mest mulig utbytte av markedsføringen av dine arrangement og nå ut til flere potensielle deltagere.

Lag en god plan for markedsføring av arrangementet ditt

Når du skal spre ordet og få deltagere til et arrangement, kan du nå ut ved å markedsføre tidlig. Noen kanaler egner seg best å bruke i forkant for å skape oppmerksomhet rundt et kommende arrangement.

Andre kanaler egner seg bedre underveis, for å lokke til seg de du ønsker skal delta ved en senere anledning. I etterkant av arrangementet er det smart å smi mens jernet er varmt og friste med nye kommende arrangement. 

I planen definerer du hvem målgruppen er, når markedsføringen skal starte, hvilke kanaler du skal bruke i de ulike fasene og informasjonen som skal være med. Det er lurt å dele markedsføringen inn i faser: 

  • Før arrangement 
  • Underveis i arrangementet 
  • Etter arrangementet

Markedsføring i forkant av et arrangement

Inviter kjente deltagere med nyhetsbrev 

Dersom du har lister over nyhetsbrevmottakere og deltagere fra tidligere arrangement, kan du bruke disse listene (om det er gitt samtykke) og sende ut nyhetsbrev med informasjon om kommende arrangement. I påmeldingssystemet kan du ta ut en liste over tidligere deltakere, og kanskje friste med rabatt hvis de er tidlig ute med å melde seg på – såkalt “early bird rabatt”. 

Nå flere i målgruppen med Facebook 

På Facebook kan du opprette et arrangement og invitere dine følgere. Her er det nok langt fra alle dem som klikker på “skal” eller “er interessert” som faktisk melder seg på eller dukker opp, men du får en pekepinn på responsen og kan se hvem som kan tenke seg å delta. 

Du kan følge opp med informasjon gjennom annonsering til de som har vært inne på landingssiden og lest om arrangementet ditt uten å melde seg på. Du kan gjerne sponse arrangementet slik at det får større nedslagsfelt og på denne måten nå ut til mange flere i målgruppen. 

Spre ordet på LinkedIn

Dersom det er faglig innhold, kan LinkedIn egne seg svært godt for å markedsføre arrangementet. Opprett et arrangement, lag en annonse eller spons en artikkel om arrangementet slik at det når ut den riktige målgruppen. Husk link til påmelding. Følg gjerne opp ved å dele arrangementet på nytt når det nærmer seg og informer om hvor mange som har meldt seg på, eller at det kun er få plasser igjen. Slik får eventuelle etternølere også muligheten til å delta.  

Send invitasjoner fra et påmeldingssystem

Dersom du har et påmeldingssystem er dette selvsagt en ypperlig kanal for å opprette et arrangement på nett og dele lenken eller sende en personlig invitasjon. I systemet får du god oversikt over deltagernes status og du kan enkelt følge opp deltagere som ikke har svart.

Markedsføring under arrangementet

Vise aktuelle deltagere som ikke meldte seg på arrangementet ditt hva de går glipp av. Trigg følelsen av at dette skulle de gjerne ha fått med seg, slik at de ønsker å delta på neste arrangement.  

Synlighet på Instagram, Snapchat og Twitter 

Sosiale medier som Instagram, Snapchat og Twitter egner seg godt til å gi deltagerne og andre følgere status underveis i arrangementet ditt. Du kan vise hvem som holder innlegg og presentasjoner, vise bilde av en fullsatt sal med forventningsfulle deltagere før det braker løs, gi status fra de ulike temaer som tas opp og intervjue noen av deltagerne.

Hvis du har en konsert, er det få ting som er mer effektivt enn å vise frem den gode stemningen underveis. Denne måten å markedsføre på bidrar til synlighet og å oppmuntrer andre til å delta ved neste anledning. På Instagram kan man bruke en miks av story og innlegg. Story er uformelt “her og nå” og forsvinner etter 24 timer, mens innlegg blir lagret som bilder på deres konto.

Få PR fra deltagere

Ditt arrangement kan få mye synlighet fordi deltagerne flittig dokumenterer hvor de er til enhver tid, og deres venner eller kollegaer ser hva de går glipp av. Ved å lage en unik hashtag for arrangementet kan du få en egen side på Instagram som viser alle bilder tatt av både arrangør og deltagere. Å markedsføre arrangementet på denne måten krever litt planlegging, men det er effektiv og veldig moro når det fungerer.

Markedsføring i etterkant av arrangementet

Lag en oppsummering av arrangementet som du kan spre via sosiale medier, på egen nettside og via nyhetsbrev. Informerer gjerne om kommende arrangement og gjør det mulig for interesserte å melde seg på. På denne måten får du utnyttet et momentum hos dem som har lyst til å delta neste gang du arrangerer noe. Det er også svært positivt med en uttalelser fra deltagere i denne oppsummeringen. 

Få oversikt med et påmeldingssystem 

En digital deltagerliste er et godt utgangspunkt for videre kommunikasjon etter et arrangement. I påmeldingssystemet kan du sende invitasjoner til relevante arrangement. En e-post fra en kjent arrangør har større sannsynlighet for å nå mottakeren og det er en lavere terskel for å melde seg på.