Påmeldingssystem med flere språk

Påmeldingssystem med flere språk

Publisert: 20.03.2024

Bilde av en som bruker Pindena, på laptop, illustrasjon av kart og flagg for språk i løsningen rundt.

At Pindena er et norsk påmeldingssystem, begrenser oss ikke til norske brukere. Systemet har lenge hatt språkvalg som gjør det enkelt for ansatte å samarbeide på tvers av landegrenser.

Enklere samarbeid med flerspråklig løsning

Pindena har lenge hatt flere språk i løsningen. Først ute var engelsk, men så ble det behov for både portugisisk, tysk og nynorsk. Da flere av våre kunder opererer i skandinaviske land, har vi det siste året beriket Pindena med svensk og dansk språk.

Mange bedrifter som driver med kurs og eventer ser fordelen av å samarbeide med avdelinger, også i naboland. Da er Pindena Enterprise med språkvalg og innebygd GDPR en god løsning, enten man har mest interne eller mange eksterne arrangement . Hver bruker velger språk i løsningen og for hvert arrangement, kan de forhåndsdefinere språk. Samtidig kan man enkelt begrense innsyn i deltagerdata. Det klinger godt hos både IT-folk, kursavdelingen og for personvernrådgiveren.

Oversiktlig for virksomheter med flere avdelinger

Et konsern med avdelinger i flere land har gjerne endel arrangementer. Mange tilbyr i tillegg faglige kurs, messer, seminar, kundekvelder, webinar eller konferanser med faglig påfyll. Det kan også være interne aktiviteter som julebord, bedriftsidrett, seminarer og ledersamlinger. Ved å samle alle arrangement i en løsning, får ledelsen god oversikt og kommunikasjonsavdelingen kan være superbrukere som lager malene som gir en råd tråd i alle virksomhetens arrangementer.

Trygt og enkelt med innebygd personvern for deltagere

Med en Pindena Enterprise kan virksomheten ha flere avdelinger i løsningen, og på den måten begrense tilgang til informasjon. Det vil kun være et begrenset antall brukere som har tilgang til informasjon som registreres ved påmelding til et event. Du kan altså få en løsning med innebygget personvern, hvor du kan legge inn samtykke til personvernerklæring og bruke automatisk sletting av deltagere. Når det kommer til GDPR, har vi tenkt på det meste.

Er dere opptatt av enkel innlogging for brukere? Pindena kan knyttes mot SSO med Azure AD. På den måten kan dere selv styre hvilke brukere som får tilgang, hvilke avdeling de skal tilhøre og hvilken rolle de skal ha. Så har dere kontroll på det også.

Gjør det enkelt å samarbeide på tvers av avdelinger

En Enterprise lisens gir store muligheter for samarbeid og publisering i ulike kanaler. Brukere kan samarbeide om et arrangement på tvers av avdelinger. Slik at Lise i HR-avdelingen og Sara i regnskapsavdelingen kan dele på oppgaven med årets julebord.

Pindena gir også mulighet for å lage nettsider som samler flere arrangement på en side. På den måten kan du samle alle interne arrangement i en aktivitetskalender som vises på intranett. Samtidig kan du lage en kurskatalog med webinar, fysiske og digitale kurs som legges ut på nettsiden. Superbrukere har tilgang til alle avdelinger og kan lage globale maler, slik at profilen til firma kan følges ned til det minste arrangement. Med en global gruppe, kan også alle brukere publisere aktiviteter i samme aktivitetskalender.

Det er enkelt å få en fin påmeldingsside med flere designmuligheter. Bedriftens nettside kan også speiles, slik at det blir en sømløs overgang fra nettssiden til påmeldingsskjema.

Ikke la språk hindre deg i å velge en felles løsning for bedriftens event.

Ta kontakt med oss for en demo og et løsningsforslag til deres bedrift.

Les mer om følgende emner: