Bedriftshelse1

Bedriftshelse1

Pindena innfrir våre krav. Me kan kopiere kurs og berre endre på datoar, kursstad og prisar så er påmeldinga klar til bruk.

Liv Jorun Borge, Bedriftshelse1

Bedriftshelse1 har vært kunde hos Pindena siden 2015. De arrangerer enten fastsatte kurs, eller lager HMS-kurs på bestilling fra sine kunder. Etter Covid-19 begynte Bedriftshelse1 å arrangere flere digitale kurs på Teams. 

Pindena påmeldingssystem innfrir våre krav

Bedriftshelse1 undersøkte flere ulike påmeldingssystemer før valget falt på Pindena.

– Etter å ha sjekka ut 3-4 leverandørar landa me på Pindena. De hadde det beste alternativet utifrå våre «krav», forteller Liv Jorun Borge, administrasjonskonsulent hos Bedriftshelse1.
– Vi syns det var viktig med automatisk bekreftelse på påmelding og at deltakar kan melde seg av sjølv via påmeldingslinken, gode deltakarlister og historikk, og at vi til slutt kan sende kursbevis direkte frå kursaktiviteten, fortsetter Borge.

I tillegg til konkrete påmeldinger, bruker Bedriftshelse1 også systemet til utsendelser på e-post eller sms med påminnelser om ulike kurs, samt utsendelser av kursbevis. Det at all kursinfo og lister over kurs blir knyttet til hjemmesiden deres gjør det lettere å få mer synlighet og markedsføre kursene eksempelvis på Facebook. Fra Facebook er det mulig å melde seg på kursene direkte.  

Påmeldingssystemet gjør vårt arbeid enklere og mer effektivt

Administrasjonskonsulent Borge forteller at Bedriftshelse1 gjorde en innsats for å få laget maler til alle de ulike kursene virksomheten tilbyr. 

– Så fort me hadde fått på plass malar til dei ulike kursa me arrangerer vart arbeidet i etterkant mykje lettare for vår del, forteller hun.
– Me kan kopiere kurs og berre endre på datoar, kursstad og prisar så er påmeldinga klar til bruk, sier Borge. 

Borge trekker også frem at historikken i påmeldingssystemet er veldig bra, samt at påmeldingssystemet fungerer godt både på PC og mobil. Det er også gunstig at kursledere selv kan følge med på påmeldingene som kommer inn via egne lenker. Det sparer de ansatte i administrasjonen for spørsmål om status for antall påmeldinger underveis. 

Før Bedriftshelse1 begynte å bruke Pindena jobbet de på en mye mer tungvint måte:
Då lagde me «kursbrosjyrar» som me sende ut på e-post og/eller delte ut i bedriftene og tok imot påmeldingar på e-post eller telefon. Utifrå desse lagde me deltakarlister til kursleiarane og manuelle kursbevis som vi sendte i posten.

Veldig fornøyd med servicenivået hos Pindena

Liv Borge trekker også frem god service og hjelp til å finne funksjonelle løsninger.
– Vi er veldig nøgde med rask og god support-hjelp når vi trenger det, avslutter Borge

Det tekniske

Bedriftshelse1 har Pindena Premium med design både på påmeldingssystem og e-postbekreftelser i henhold til egen profil. På den måten kan det for deltagere se ut som de fortsatt er på Bedrifthelse1 sin nettside, siden designet i påmeldingssystemet er nesten helt likt designet på nettsiden. Kunden har valgt nynorsk som språk. På kursoversikten på deres egen nettside har Pindena også utviklet et oppsett som viser to ekstra kolonner med data i tabellen.


Påmelding

Bedriftshelse1 benytter flere faner til hver aktivitet, som er tilgjengelig i Premium. På denne måten får de gitt ut mye informasjon, som for eksempel informasjon om de respektive kurs, priser, kart og kontaktskjema. Det å benytte disse ekstra fanene gjør det mulig å gi deltagere all den informasjonen de har behov for. 

På sin egen nettside viser også Bedriftshelse1 til andre kurs via Pindena påmeldingssystem.
Se Bedriftshelse1 sin kurskatalog på nettsiden her.