Norway Health Tech

Norway Health Tech

Vi valgte Pindena fordi det er enkelt og fleksibelt. Det er også lett å samle informasjon og tilpasse hvert enkelt påmeldingsskjema. Med Pindena får vi alt på ett sted – enkelt, oversiktlig og stabilt. Dessuten er det kostnadseffektivt.

Anita Moe Larsen, Norway Health Tech

Norway Health Tech (NHT) har vært kunde av Pindena siden 2018. Selskapet er Norges største helseklynge med medlemmer fra hele økosystemet i helsesektoren, og de arrangerer i snitt flere kurs og konferanser hver uke.

NHT arrangerer kurs og konferanser for bedrifter i start- og skaleringsfase, etablerte selskaper, kommuner, sykehus, helseregioner, forskning og utdanningsinstitusjoner, relevante nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt eksperter fra inn- og utland. 

Påmeldingssystemet egner seg godt til digitale arrangement

Da Covid-19 stengte landet vårt i mars 2020, var det mange som ikke lenger visste hvordan de skulle gjennomføre planlagte møter og konferanser. NHT var raske til å digitalisere sine arrangement og holde webinarer og online møter. Noen webinarer har vært særlig vellykket, blant annet “Webinar om videoterapi” som ble holdt få uker etter nedstenging av landet med 750 deltagere. De fire aktivitetene med flest påmeldte i 2020 er faktisk ulike webinarer kort tid etter nedstengningen grunnet Covid-19. Dette kan jo også ha en sammenheng med at man har en helt annen form for plassbegrensning når konferansene utføres digitalt – flere får muligheten til å delta rett og slett.  

Alt på ett sted. Enkelt, oversiktlig, stabilt og kostnadseffektivt

– Vi har nærmere 70 arrangement hvert år og trengte en løsning som kunne samle mye informasjon om hver deltaker, som gjorde det enkelt å sortere og ta ut lister, enkelt å registrere seg, samt gi gode oversikter. Ikke minst var det viktig for oss at systemet skulle være enkelt å bruke, sier kommunikasjonsansvarlig i NHT Anita Moe Larsen.

– Vi valgte Pindena fordi det er enkelt og fleksibelt, det er også lett å samle informasjon og tilpasse hvert enkelt påmeldingsskjema. Vi samler inn informasjon om deltakere for å bedre kunne svare på deres forventninger, skiller mellom ulike grupper, registrerer til arrangement, distribuerer ulik informasjon før, under, etter et arrangement, samt lager rapporteringer i etterkant, fortsetter Moe Larsen.

Moe Larsen forteller videre at NHT har brukt en del andre system tidligere, men disse systemene var ikke like smidige og klarte heller ikke samle all info og sørge for at den var brukbar når man skulle ta ut lister). NHT har også forsøkt å kombinerte flere løsninger, noe som gjorde prosessen sårbar. Ofte måtte de ta i bruk egne Excel-lister og innhente signatur fra hver og en deltaker for å bekrefte deltakelse.

– Med Pindena får vi alt på ett sted – enkelt, oversiktlig og stabilt. Dessuten er det kostnadseffektivt, avslutter Anita Moe Larsen i NHT.

Premium lisens med to språk og eget design

NHT har Pindena Premium med engelsk som hovedspråk, men brukerne har mulighet til å velge mellom engelsk, norsk, nynorsk, tysk eller portugisisk når de er logget inn. Systemet er med andre ord fleksibelt slik at brukere kan velge å opprette aktiviteter med enten engelsk eller norsk som språk. NHT har et eget skreddersydd design av Pindena, slik at designet på aktivitet, invitasjoner og påmeldinger matcher designet på egen nettside og er i henhold til selskapets visuelle profil.

Enkel og oversiktlig påmelding

NHT ønsker å gjøre det enkelt og intuitivt å melde seg på sine arrangement. De har gode og oversiktlige påmeldingsskjemaer som skal fylles ut av deltagere, og de er flinke til å benytte seg av enkle felt. De benytter også feltet for samtykke fra deltager. Ved aktiviteter som har påmeldingsavgift, oppgir NHT pris for påmelding i teksten og fakturerer dette beløpet senere fra eget regnskapssystem. 

Informasjon om arrangement på egen hjemmeside

NHT legger ut informasjon om aktivitetene på sin egen hjemmeside https://www.norwayhealthtech.com/nb/event 

Siden de har et design på påmeldingen som er i henhold til egen profil, gir dette en følelse av å fortsatt være på hjemmesiden til NHT når deltager er inne i påmeldingssystemet. 
Se eksempler på arrangement på hjemmesiden her: