8 gode tips for digitale kurs og webinar

8 gode tips for digitale kurs og webinar

Publisert: 18.03.2021

Perioden med mye hjemmekontor og liten grad av fysiske møter har vart i over ett år, og viktigheten av å være digital og kunne opprettholde kurs- og møteaktivitet er fortsatt stor. Her får du gode tips for å arrangere digitale kurs og webinar.

1. Velg det verktøyet du mener egner seg best for dine webinar

Zoom? Teams? Whereby? Hvilket verktøy skal du velge til digitale kurs og webinar? Det finnes flere varianter fra ulike leverandører.  Her må man bare finne det som egner seg best til sin bruk. Det er mulig å få en gratis testperiode på flere av disse variantene. Test og vurder hva du liker best. Når du har valgt et verktøy er det smart å sette seg litt inn i det, slik at du kan svare på eventuelle tekniske spørsmål fra de du inviterer på webinar.

2.  Send invitasjon med link, god innføring om pålogging og annen praktisk informasjon

Send invitasjon med link i god tid. Forklar også kort hvordan kursdeltakere praktisk logger seg på. Vær gjerne tilgjengelig for eventuelle spørsmål i forkant slik at kursdeltaker er sikker på å forstå hvordan ting fungerer. Det er synd når mye tid går med på tekniske problemer i forbindelse med innlogging i starten av kurset eller webinaret. 

3. Sjekk at kamera og mikrofon fungerer som det skal 

Sørg også for å sjekke på forhånd at både kamera og mikrofon fungerer som det skal og at kamera er stilt inn best mulig. For deg som arrangør er det essensielt at disse tingene er på plass og fungerer, men det er viktig at også deltaker kontrollerer om de har lyd og bilde i orden. Det er også greit å tenke over hvordan det ser ut rundt deg og hva som fanges opp av kamera. Et tips er å lage “blurry” bakgrunn slik at ikke alle detaljer i bildet blir like synlige.

4. Ikke ha for lange økter på kurset

Erfaringsmessig er det mer krevende å holde fokus og konsentrasjon oppe når man deltar på et digitalt foredrag kontra et fysisk. Derfor anbefaler vi at webinaret ikke blir for langt. En økt bør ikke være på så mye mer enn 45 – 60 minutter. Det er fint med små pauser for å strekke litt på bena, hente en kopp kaffe eller svare på mail. Ha heller flere kortere økter en én veldig lang.

5. Involver deltakere underveis i webinaret

For at kurset / webinaret ikke skal bli kjedelig “enveiskjøring” med en lang monolog fra deg som arrangør, anbefaler vi at du involverer deltakerne. Gjerne i form av en introduksjonsrunde i starten hvor alle presenterer seg, i tillegg til deltakelse underveis. Her kan verktøyet Mentimeter være et godt alternativ å bruke. Dette er et verktøy som gjør det mulig for deltakerne å svare anonymt på ulike oppgaver og spørsmål. Du kan eksempelvis lage multiple choice-oppgaver, quiz og ulike rangeringer. Det er også mulig å be om korte eller lange svar på spørsmål. De korte svarene danner en ordsky, mens de lange svarene har en maksgrense på 250 tegn.  Les mer om mentimeter her: www.mentimeter.com    

6. Avklar på forhånd når det kan stilles spørsmål fra deltagere

Det er ekstra viktig å få en god “møtekultur” når man deltar på digitale kurs og webinar.

Dersom det blir mange avbrytelser og folk snakker i munnen på hverandre mister kurset flyt og fremdrift. Derfor er det viktig med noen “kjøreregler” for hvordan du som arrangør ønsker kommentarer og spørsmål fra deltakere underveis. Spørsmålene kan for eksempel stilles via chat eller i avtalte økter med muntlige spørsmål og svar. 

7. Lag opptak av kurset som kan sendes på link i etterkant 

Kanskje det mest geniale ved et digitalt kurs / webinar er at det er mulig å se og høre det flere ganger når det passer den enkelte deltaker. Kanskje rakk en deltaker ikke å være med på hele kurset, eller det var noe man ikke helt forstod / fikk med seg som man ønsker å høre én gang til? Da er det å motta en slik link gull verdt.

8. En evaluering i etterkant er nyttig

Det er alltid nyttig med en tilbakemelding i etterkant. La deltakerne evaluere kurset / webinaret de har deltatt på. Var det et nyttig tema? Var gjennomføringen bra? Har de noen forslag til forbedringer? Ville de deltatt igjen? Ville de anbefalt andre å delta på dette kurset / webinaret? 

Som arrangør legger her du “hodet på blokken” – og det kan gjøre litt vondt, men samtidig kan disse tilbakemeldingene gi deg uvurderlige tips for fremtidige digitale kurs og webinar.  

Vi håper du synes disse tipsene er nyttige og ønsker lykke til!