8 gode tips for å lage digitale kurs og webinar

8 gode tips for å lage digitale kurs og webinar

Publisert: 18.03.2021

Perioden med mye hjemmekontor og liten grad av fysiske møter har vart i over ett år, og viktigheten av å være digital og kunne opprettholde kurs- og møteaktivitet er fortsatt stor. Her får du gode tips for å arrangere digitale kurs og webinar.

1. Velg det verktøyet du mener egner seg best for dine webinar

Det er mange program som kan hjelpe deg å gjennomføre et digitalt kurs eller webinar: Zoom, Teams, Meet, Whereby og Demio er noen av programmene på markedet. Her må du finne det som egner seg best til din bruk. Det er mulig å få en gratis prøveperiode på flere av programmene, så her bør du teste og vurdere hva du liker best. Når du har valgt et program er det lurt å sette seg inn i det og gjerne kjøre en test slik at du blir trygg på programmet.

2.  Send invitasjon med link og praktisk informasjon om pålogging

Send invitasjon med link i god tid og forklar kort hvordan kursdeltakere skal logge seg på. Vær gjerne tilgjengelig for eventuelle spørsmål i forkant slik at deltagerne kan få nærmere forklaring om de trenger det. Drømmescenarioet er at alle deltagerne klarer å logge seg på til riktig tid og har både lyd og bilde på plass, så slipper du å miste verdifulle minutter til tekniske utfordringer.

3. Sjekk at kamera og mikrofon fungerer som det skal 

Sørg for å sjekke på forhånd at ditt eget kamera og mikrofon fungerer som det skal og at kamera er stilt inn best mulig. For deg som arrangør er det essensielt at disse tingene er på plass og fungerer, men det er viktig at også deltager kontrollerer om at lyd og bilde er i orden. Det er også greit å tenke over hvordan det ser ut rundt deg og hva som fanges opp av kamera. Et tips er å lage “blurry” bakgrunn slik at ikke alle detaljer i bildet blir like synlige.

4. Ikke ha for lange økter på kurset

Erfaringsmessig er det mer krevende å holde fokus og konsentrasjon oppe når man deltar på et digitalt foredrag kontra et fysisk. Derfor bør ikke webinaret bli for langt, og en økt bør ikke være lengre enn 45 – 60 minutter. Det er fint med små pauser for å strekke litt på bena, hente en kopp kaffe eller svare på mail. Ha heller flere kortere økter en én veldig lang.

5. Involver deltakere underveis i webinaret

For at webinaret ikke skal bli en eneste kjedelig lang monolog, burde du involvere deltagerne underveis. Start gjerne med en presentasjonsrunde og følg opp med meningsmålinger og spørsmål. Flere program har slike funksjoner innebygd, som Demio. Mentimeter er et godt alternativ med mange muligheter hvor du kan lage multiple choice-oppgaver, quiz og ulike rangeringer. Det er også mulig å be om korte eller lange svar på spørsmål og velge om de skal være anonyme. De korte svarene danner en ordsky, mens de lange svarene har en maksgrense på 250 tegn. Du kan også engasjere deltagerne ved å be om håndsopprekning på om alle hører og ser deg i starten, og la de stille spørsmål til innholdet du presenterer i en chat.

6. Avklar på forhånd når det kan stilles spørsmål fra deltagere

Det er ekstra viktig å lage en god møtekultur på digitale kurs og webinar. Dersom det blir mange avbrytelser og folk snakker i munnen på hverandre mister kurset flyt og fremdrift. Derfor er det viktig med noen kjøreregler for om du ønsker kommentarer og spørsmål fra deltagere underveis. Hvis du har valgt at det er kun du som skal presentere, slik at andre ikke kan vises eller høres, kan du la deltagerne kommunisere i chatten. Spørsmålene kan da besvares av en moderator uten at presentasjonen stopper opp. Det kan også lages rom for å stille spørsmål hvor svarene gis muntlig av dens om presenterer.

7. Lag opptak av kurset som kan sendes på link i etterkant 

Det mest geniale ved et digitalt kurs eller webinar, er at det er mulig å se og høre det flere ganger i etterkant. Kanskje det var en deltager som ikke rakk hele kurset, eller det var noe man ikke helt forstod som man ønsker å høre én gang til? Da er det gull å motta en link på e-post slik at alt kan ses på nytt i ro og fred.

8. En evaluering i etterkant er nyttig

Det er alltid nyttig med en tilbakemelding i etterkant. La deltagerne evaluere kurset de har deltatt på. Var det et nyttig tema? Var gjennomføringen bra? Har de noen forslag til forbedringer? Ville de deltatt igjen? Ville de anbefalt andre å delta på kurset? 

Som arrangør legger du hodet på blokken – og det kan gjøre litt vondt, men samtidig kan disse tilbakemeldingene gi deg uvurderlige tips for fremtidige digitale kurs og webinar.  

Vi håper du synes disse tipsene er nyttige og ønsker lykke til!

Send inn skjema for å få tilgang til gratis prøveløsning hvor du kan lage påmelding til digitale kurs og webinar