Er det tilgangsstyring i systemet?

Er det tilgangsstyring i systemet?

Publisert: 01.02.2023

I Pindena Enterprise kan man styre tilgangen for brukere slik at de kun har tilgang til sin avdeling. I tillegg kan brukeren ha ulike roller som bruker, administrator eller superadministrator.

I Pindena Enterprise kan man styre tilgangen for brukere slik at de kun har tilgang til sin avdeling. I tillegg kan brukeren ha ulike roller som bruker, administrator eller superadministrator.