Fordelene ved et digitalt påmeldingssystem

Fordelene ved et digitalt påmeldingssystem

Publisert: 23.04.2021

Er du arrangør? Da vet du at det er en god del man skal holde orden på rundt et arrangement. Antall deltakere, navn på deltakere, kursdatoer, kurstyper, betalinger, kursbevis og evalueringer er noe av det du skal ha kontroll på.

Har du et godt verktøy for å håndtere alt dette?  

Et godt påmeldingssystem gjør jobben mye enklere for deg som arrangør. Du sparer tid og slipper sikkert også en del frustrasjon dersom du har et påmeldingssystem som er funksjonelt og oversiktlig. Det er også viktig å ha et påmeldingssystem som oppleves enkelt, informativt og effektivt for de som ønsker å melde seg på et arrangement som deltagere. Her kan du lese mer om fordelene ved et digitalt påmeldingssystem:

1. Flere påmeldte med en enkel og effektiv påmelding / registrering

Med et enkelt og effektivt påmeldingssystem gjør du det lettere for eventuelt interesserte å melde seg på arrangementet ditt. Terskelen for å melde seg på blir høyere dersom det er et tungvint påmeldingssystem hvor det tar lang tid å finne frem og registrere seg som deltager. 

2. Gode løsninger for å sende ut invitasjoner / påmeldingsskjemaer

For deg som arrangør er det nyttig med et påmeldingssystem som gjør det lettvint å lage invitasjoner som kan sendes ut på e-post. Med ferdige maler får du invitasjoner som ser profesjonelle ut, hvor all relevant informasjon og eventuelle linker er med, og som er enkle å åpne og lese på ulike enheter. Invitasjonene kan også lages i henhold til virksomhetens visuelle profil. 


3. En smidig registreringsprosess
En smidig registreringsprosess er en fordel både for deg som arrangør og for deltakerne. Som arrangør er det nyttig at alt av relevant informasjon er tilgjengelig for de som er interessert i å melde seg på arrangementet. Slik slipper du å bruke unødvendig mye tid til å svare på mange spørsmål. Potensielle deltakere opplever at de får den informasjonen de trenger i tillegg til at registreringsprosessen er ryddig og effektiv. 

4. Mulighet for kommunikasjon med deltakere før, under og etter et arrangement
Et digitalt påmeldingssystem gjør det mulig for deg som arrangør å kommunisere med deltakere både via e-post eller SMS. I forkant av arrangementet er det fint å kunne bruke systemet til å gi praktiske opplysninger knyttet til arrangementet. Underveis i et digitalt arrangement kan du be deltakere komme med innspill og kommentarer. I etterkant av arrangementet kan du sende ut evalueringsskjemaer og kursbevis. Det at alt dette er samlet i et og samme system gjør det også mye enklere å håndtere for deg som arrangør.

5. Integrert betalingsløsning
Mange arrangører fakturerer fortsatt “manuelt”; det vil si at det ikke sendes ut faktura automatisk ved påmelding. Arrangøren henter informasjon om deltakere fra et Excel-ark eller internt CRM-system som de legger inn i økonomisystemet når påmeldingene er mottatt, og deretter sendes det ut fakturaer. Dette er en tungvint og krevende måte å jobbe på. Med et påmeldingssystem som har en integrert betalingsløsning kan du enten ta betalt fra deltakerne med kredittkort idet de melder seg på arrangementet, eller du kan generere fakturaer og sende disse umiddelbart ved mottatt påmelding, eventuelt på et senere tidspunkt.

6. Mulighet for evaluering i etterkant
Det er svært nyttig å innhente tilbakemeldinger fra deltakere i etterkant av et arrangement. Ved hjelp av et digitalt påmeldingssystem er det mulig for deg som arrangør å sende ut evalueringsskjema med spørsmål knyttet til arrangementet. For å stadig kunne forbedre dine arrangement er det gull verdt med slike evalueringer. Her kan deltakerne komme med innspill og tanker rundt hva som fungerte godt, og hva som ikke fungerte like bra. 


7. All historikk og data samlet i ett system
Med et solid digitalt påmeldingssystem får du all den informasjonen du trenger samlet på ett sted. Dette er svært nyttig med tanke på at alt av historikk, samtykker, utsendelser, kursbevis, hotellbookinger, oppfølging og evaluering fra deltakere i etterkant ligger lett tilgjengelig for deg på samme sted. Du sparer mye tid siden du slipper å lete etter det du trenger i ulike systemer.  


Et påmeldingssystem som gjør det enkelt for deg som arrangør
Pindena Påmeldingssystem inneholder alle disse funksjonene som gjør det enkelt både for deg som arrangør og deltakere på dine arrangement. Vi tilbyr flere ulike løsninger og skreddersyr også ved behov.

Les mer om hvordan arrangere digitale kurs og webinar her