Import og utskrifter

Import og utskrifter

Påmeldingssystemet inkluderer muligheter for enkelt å importere deltagere til en aktivitet / et arrangement, samt å eksportere de som har meldt seg på. Begge funksjonene benytter Excel-filer.

Tips når du skal utføre import av deltakere

  • Det er viktig at Excel-filen har samme kolonnenavn som feltene har i skjema. 
  • Dette gjelder særlig fornavn, etternavn, mobil og epost. 
  • Disse feltene må stå likt slik dere har skrevet det i skjema.
  • Med mulighet for å importere en stor deltakerliste blir det smidig å sende invitasjoner til alle disse deltakerne.
  • FAQ hjelpeside import

Tips når du skal hente ut eksport av deltakerlister

  • Eksporter komplett deltakerliste uavhengig av hvilken status deltakerne har, 
  • Eller benytt filtrering for å velge status(er) som skal eksporteres.
  • I Excel-filen vil dere da få ut all informasjonen fra påmeldingsskjemaet.
  • FAQ hjelpeside eksport