Spørreundersøkelser og evalueringer

Pindena Påmeldingssystem ønsker å møte ditt behov med spørreundersøkelse / evaluering i forbindelse med dine aktiviteter. Følgende punkter er hva vi har fokusert på i den forbindelse:

 • Opprett spørreundersøkelser tilknyttet en aktivitet

 • Det er ingen begrensning på antall respondenter
 • Opprett spørreundersøkelser som står alene

 • Del spørreundersøkelsen
 • Opprett så mange spørreundersøkelser som ønskelig

 • Eksporter svarene og jobb med de i Excel

Mer informasjon om funksjoner og muligheter rundt spørreundersøkelser og evalueringer

Opprett spørreundersøkelser tilknyttet en aktivitet

 • Om du har et kurs du ønsker å vite tilbakemeldinger på, så kan du opprette en spørreundersøkelse / evaluering. 
 • Den kan da være knyttet til aktiviteten, slik at kun de som deltok på kurset, får lov til å svare.

Opprett spørreundersøkelser som står alene

 • Spør om noe uten at det er knyttet til en spesifikk aktivitet. 


Opprett så mange spørreundersøkelser som ønskelig

 • Det er ingen begrensning på hvor mange spørreundersøkelser du kan opprette. 


Det er ingen begrensning på antall respondenter

 • Du kan få inn så mange svar som ønskelig.


Del spørreundersøkelsen

 • Spørreundersøkelsen kan enten bli besvart av deltagere fra en aktivitet.
 • Eller besvart av respondenter som blir importert.
 • Kan også besvares av alle som mottar en link, og linken kan feks legges ut på din egen nettside. 


Eksporter svarene og jobb med de i Excel

 • Alle svarene kan bli eksportert til en Excel fil. 


Pindena AS 2017