Gratulerer med dagen, kvinner!

Gratulerer med dagen, kvinner!

Publisert: 08.03.2023

Utsnitt av kvinne ved skrivepult med hånden på laptop og kaffekopp

Vi har kommet langt siden kvinner kjempet for stemmerett på begynnelsen av 1900-tallet. Over 100 år senere kan vi være glad for at dagen ikke lenger er en kampdag. Kvinnedagen 8. mars er en merkedag hvor vi kan reflektere over hva vi har oppnådd.

Vi har spurt noen av våre kunder hvilke utfordringer de ser. Hvordan er det å være kvinne i norsk arbeidslivet i dag? Og hvordan balanserer man jobb og fritid på en god måte? Disse kvinnene er dyktige på hvert sitt felt i ulike bransjer. Fellesnevneren at de bruker Pindena for å organisere arrangement.

Kvinner er godt representert i eventbransjen

Benedicte Grevstad i Cred by Ben & silver.
Benedicte Grevstad

Benedicte Grevstad jobber i Cred by ben & silver, et lite firma med to kvinner som til sammen har 50 års erfaring innen reise, logistikk og event. De hjelper små og store bedrifter med prosjektledelse, og som kvinner har de muligens en fordel i eventbransjen. Organisering av bursdager og selskaper i hjemmet er stort sett kvinnens oppgave. Prosjektledelse for bedrifter er noen nivå opp, men det er fortsatt oppgaver som skal koordineres og deltagere som skal organiseres.

– Det er mange kreative og flinke kvinner i eventbransjen, og de er også økende i ledende stillinger – som er positivt å se. Vi kvinner er vel kjent for å takle bedre å ha mange baller i luften samtidig, og det kommer godt med i denne bransjen, smiler hun. 

Arbeidet krever mye tid i perioder, og det er ikke alltid like enkelt å balansere jobb og fritid. Men Benedicte har en god tilnærming, som kanskje flere kan benytte.
– Det er viktig å være bevisst og ikke minst tilstede når man er med familie. Da må man klare å legge vekk telefon/mac og ikke alltid være tilgjengelig.

Har skapt mulighet for kompetanseløft i typisk kvinnelig yrke

Else Marie Moe i Nettopplæring.
Else Marie Moe

Else Marie Moe er daglig leder av NETTOPPlæring, og har utviklet og drevet nettkurs siden 2000 som selvstendig næringsdrivende. Ved å levere nettbaserte tjenester, kan hun styre mye av hverdagen selv.
– Fleksibilitet er av de store fordelene ved måten vi driver firmaet på, slår hun fast.

NETTOPPlæring tilbyr nettkurs og konsulenttjenester innen fagområdet arkiv og dokumentforvaltning for offentlig sektor
– Jeg ønsket å gi de som jobber innenfor dette fagområdet mulighet for å løfte sin kompetanse. Og ikke minst å vise dem at de faktisk jobbet med å sikre et åpent og demokratisk samfunn.

Da hun startet opp var det flest kvinner som jobbet med de daglige arkivoppgavene. Det har kommet mange menn etter det, men yrket har nok fortsatt en høyere andel kvinner.
– Det arkivfaglige miljøet har svært mange dyktige og kunnskapsrike fagpersoner. Jeg er svært glad for at vi kan spille på dem i videreutviklingen av våre kurs. Målet vårt har hele tiden vært å sikre at de som tar kursene våre kan utføre sitt arbeid med større faglig trygghet. 

Else Marie trives veldig godt i sin bransje, og opplever at offentlig sektor og media har økt søkelyset på offentlighetsloven og arkiv generelt de siste årene. Hun er glad for at det nå er en større anerkjennelse for faget.
–  Det er flere som ser hvor viktig god faglig håndtering av forvaltningens dokumenter er – både for å sikre driften av virksomheter, for parter i sakene som behandles, åpenhet i samfunnet og for fremtiden. I tillegg er det en rivende teknologisk utvikling med klok bruk av kunstig intelligens (KI). For våre kursdeltakere ville det gledet meg veldig å se lønnsnivået heve seg slik at det ville samsvare med det ansvaret som ligger i å sikre et demokratisk og åpent samfunn!

Flere kvinner bør velge å jobbe med teknologi

Kjersti Boge Christensen i GCE Ocean.
Kjersti Boge Christensen

Kjersti Boge Christensen jobber i havnæringen, nærmere bestemt som Kommunikasjonssjef i GCE Ocean Technology

Kjersti synes det er både spennende og utfordrende å jobbe i en næring med kun 28% kvinner (ifølge tall fra Norges Rederiforbund).
– Jeg møter mange interessante mennesker på arrangementer og i ulike fora, men det ofte flere menn enn kvinner, noe som viser at det er behov for økt fokus på mangfold og inkludering.

Selv om min organisasjon har en god kjønnsbalanse og jobber aktivt med å få kvinner fra havnæringene med på prosjekter og opp på scener, kan det fortsatt være vanskelig å finne kvinnelige kandidater på grunn av den lave andelen kvinner i bransjen, forteller hun.

Som en del av en næringsklynge arbeider GCE Ocean Technology med mange samarbeidsprosjekter på tvers av bransjer og bedrifter. Det skjer mye innovasjon og utvikling innenfor havteknologi som vil bidra til en mer bærekraftig verden med tilstrekkelig og ren energi. Kjersti må bruke mange ulike hatter i løpet av en arbeidsdag, og det kan være utfordrende å finne den riktige balansen mellom jobb og fritid.
– Det er viktig å være engasjert og dedikert i arbeidet man gjør, men samtidig er det også viktig å ta vare på seg selv og sin fritid. Jeg jobber kontinuerlig med å finne denne balansen, og det er jo viktig for alle uansett hva man driver med, sier hun, og kommer med et godt råd; – Det kan være lurt å sette klare grenser for seg selv, organisere arbeidsoppgavene effektivt og sørge for at man har tid til å koble av og gjøre ting man liker utenfor arbeidet – men det er ikke lett å få det til, smiler hun.

Kjersti mener at kvinner kan møte ulike utfordringer i en mannsdominert bransje, som manglende rekruttering, forfremmelse og likelønn. Det kan være vanskeligere å bli hørt eller sett på samme måte som mannlige kollegaer.
–  Kvinner kan måtte bevise seg mer enn menn fra første stund. Generelt sett er det viktig å ha en mangfoldig arbeidsstyrke som kan bidra med ulike perspektiver og løsninger. Alle ansatte bør ha like muligheter for suksess og utvikling i arbeidslivet uavhengig av kjønn.

Kvinner er generelt underrepresentert i teknologi, selv om teknologi er en stadig viktigere del av samfunnet. Kjersti mener det er viktig at vi inspirerer og motiverer flere kvinner til å velge teknologi, ingeniørfag og yrkesfag.
– Jeg er en av dem som valgte bort teknologi som studieretning, kanskje fordi jeg ikke hadde noen kvinnelige rollemodeller innen teknologi å se opp til. Selv om det er utfordringer knyttet til å være kvinne i havnæringene, synes jeg det er en spennende bransje å jobbe i. Jeg er optimistisk om at vi kan gjøre fremskritt i å øke mangfoldet og inkluderingen i fremtiden.

Trives som kurskoordinator i offentlig virksomhet

Elin Brende Berge i Statens Pensjonskasse.
Elin Brende Berge

Elin Brende Berge jobber som kurskoordinator innenfor kunde- og markedsområdet i Statens Pensjonskasse. Hun synes det er helt fint å være kvinne i sin bransje, og har klart å finne en god balanse mellom jobb og fritid, også på hjemmekontor. 

Statens Pensjonskasse tilbyr kurs over hele landet for sine medlemmer. 

– Statens pensjonskasse tok i bruk Pindena i 2019 da vårt gamle kurssystem var gått ut på dato. Det var mye nytt å lære til å begynne med og godt å ha support fra Pindena (det er det fortsatt). Nå er jeg blitt VELDIG GLAD I PINDENA og kan anbefale det på det varmeste.

Mange kvinnelige ledere i legemiddelindustrien

Marie Svendsen Aase i Legemiddelindustrien.
Marie Svendsen Aase

Marie Svendsen Aase er kommunikasjonsrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI), en bransjeforening for legemiddelindustrien som yter service, opplysnings- og undervisningsvirksomhet. 
– I legemiddelindustrien som bransje er det generelt en god kjønnsfordeling med mange kvinnelige ledere i Norge. Tall fra 2019 viste at hele 70 prosent av topplederne i legemiddelindustrien i Norge er kvinner. Dette gjør at bransjen skiller seg ut fra store deler av næringslivs-Norge, sier Marie.

Legemiddelindustrien har mange arrangement og møter for sine medlemmer. Marie bruker Pindena for å lage påmelding til arrangement .
–  Vi løser flere utfordringer med Pindena, først og fremst er det blitt mye lettere med påmelding til arrangement og alt rundt arrangement siden vi gikk over til denne løsningen. I tillegg gjør automatisk venteliste, produkter og ulike maler jobben mer effektiv og smidig.
Marie føler at hun har funnet en god balanse mellom jobb og fritid.
– Det gjelder å finne en balanse som passer for hver enkelt. For meg handler det om å ha tid til å dyrke egne hobbyer ved siden av jobben.

Vi roper et høyt hurra for alle kvinner i dag, og heier på likestilling og mangfold i alle bransjer.

Gratulerer med dagen!

Vil du vite mer om påmeldingssystemet som disse kvinnene bruker til eventer og kurs?
Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om deltagerhåntering og organisering av arrangement.