Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet

Systemet har smarte funksjoner som gjør det enklere å sette personvern på agendaen. Dette er veldig praktisk og lettvint med tanke på GDPR.

Personopplysninger

Deltagere oppgir ofte mye informasjon om seg selv i påmeldingsskjemaer. Det kan være både e-post, mobilnummer og fakturaopplysninger. Men det kan også være mer personlige opplysninger som allergier, alder, kjønn, politisk eller religiøs oppfatning. Alle felter i et påmeldingsskjema kan merkes med sensitive opplysninger.

Automatisk sletting

I påmeldingssystemet kan det aktiveres automatisk sletting av deltagere og av sensitive opplysninger. Ved aktivering vil systemet slette informasjon på et fast tidspunkt hver dag, slik at du slipper å huske på denne oppryddingen.

Samtykke og personvernerklæring

Med faste rutiner for sletting aktivert, kan du skrive om sletting av persondata i personvernerklæringen. Deretter kan du lagre den i systemet slik at personvernerklæringen vises i samtykkefeltet i alle påmeldingsskjema. Deltageren må samtykke til at opplysningene blir lagret for å kunne melde seg på.

Ofte stilte spørsmål

Systemet er lagt opp for å ta hensyn til personvern og har en rekke smarte funksjoner, men setter ingen begrensninger. Det er opp til brukerne av systemet å overholde GDPR og gjeldene lover for personvern.

  • Legg til personvernerklæring
  • Samtykkefelt med personvernerklæring
  • Alle felter i påmeldingsskjema kan merkes som sensitiv data.
  • Automatisk sletting av sensitiv data
  • Automatisk sletting av deltagere
  • SMS-verifisering for påmelding

Mer om personvern her.

Når du aktiverer automatisk sletting vil systemet slette informasjon på et fast tidspunkt hver dag.