Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet

Systemet har smarte funksjoner som gjør det enklere å sette personvern på agendaen. Dette er veldig praktisk og lettvint med tanke på GDPR.

Personopplysninger

Deltagere oppgir ofte mye informasjon om seg selv i påmeldingsskjemaer. Det kan være både e-post, mobilnummer og fakturaopplysninger. Men det kan også være mer personlige opplysninger som allergier, alder, kjønn, politisk eller religiøs oppfatning. Alle felter i et påmeldingsskjema kan merkes med sensitive opplysninger.

Automatisk sletting

I påmeldingssystemet kan det aktiveres automatisk sletting av deltagere og av sensitive opplysninger. Ved aktivering vil systemet slette informasjon på et fast tidspunkt hver dag, slik at du slipper å huske på denne oppryddingen.

Samtykke og personvernerklæring

Med faste rutiner for sletting aktivert, kan du skrive om sletting av persondata i personvernerklæringen. Deretter kan du lagre den i systemet slik at personvernerklæringen vises i samtykkefeltet i alle påmeldingsskjema. Deltageren må samtykke til at opplysningene blir lagret for å kunne melde seg på.