Send rabattkoder fra påmeldingssystemet

Send rabattkoder fra påmeldingssystemet

Publisert: 05.08.2022

En åpen hånd sender rabattkoder illustrert i 3D

Hvem skal ha rabattkoder, og hvor mange skal hver enkelt ha? Fordel kodene i et regneark og bruk påmeldingssystemet for å sende de ut.

Rabattkoder som sommergave

Det er hyggelig å få en sommergave, og rabattkoder til parker og aktiviteter er noe de fleste ansatte og deres familie får glede av. Men du får en stor jobb med å fordele rabattkodene, spesielt hvis det er ulike rabatter og antall koder pr ansatt. Da Kongsberg Gruppen skulle fordele rabattkoder til de ansatte, brukte de Pindena til å sende ut kodene. På den måten sparte de tid på utsendelse og alle fikk e-post samtidig. Her deler vi hvordan dette kan gjøres og hvorfor påmeldingssystemet gjør det enklere.

Bruk påmelding for å finne fordelingen på rabattkoder

Et påmeldingskjema har mange bruksområder, og det kan være til stor hjelp om man lærer seg å benytte mulighetene. Når bedriften skal sende ut rabattkoder, må det gjøres en jobb med fordeling. Det kan være flere type koder som gir ulik rabatt, samt rabatter til ulike aktiviteter. Bruk et påmeldingsskjema til å finne ut hvem som ønsker rabattkode til hva, og eventuelt hvor mange de ønsker. Når du har fått alle svarene, kan du eksportere deltagerlisten fra systemet og legge inn rabattkoder i regnearket. Dersom det er ulike rabattkoder og antall kan du sortere feltene i regnearket. Kopier inn koder og bruk flere kolonner dersom en person skal få flere rabattkoder. I påmeldingssystemet lager du likt antall felt for rabattkoder som du har i regnearket før du importerer listen igjen.

Spar tid ved å sende rabattkoder fra Pindena

Med et fleksibelt skjema, har du mulighet til å lage akkurat de feltene du trenger. Når du har laget et felt til hver rabattkode, kan du importere regnearket med e-postadresser, mobilnummer, navn og rabattkoder til de ansatte. Det er lurt å gjøre noen enkle innstillinger for å hindre at deltagerne endrer på kodene slik at de ikke er gyldige. Fra deltagerlista kan raskt og enkelt sende rabattkodene til alle på en gang. Velg om du vil sende e-post eller sms, eventuelt kan du sende en e-post først, og deretter sende en hyggelig påminnelse på sms. 

Bruk skjema til å sende ut koder

I dette eksempelet bruker vi i hovedsak påmeldingssystemet til å sende ut rabattkoder. Når de ansatte har sendt inn sine valg, låser vi skjema slik at det ikke skal bli noe kluss med kodene. Ved å ikke tillate endring eller avmelding, har du full kontroll og de ansatte mottar hver sin e-post. Du kan sende enten e-post og sms for å dele linken med rabattkoden, slik at de ansatte har kodene tilgjengelig. Dersom noen ikke finner kodene, kan du enkelt søke de opp i deltagerlisten i påmeldingssystemet og sende en sms eller e-post på nytt.

Trenger du et fleksibelt system som kan brukes til alle type arrangement og andre nyttige oppgaver?

Ta kontakt: